Informatie voor de pers

​Contact met de media verloopt via de persvoorlichter van de Directie Voorlichting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

informatie voor de pers

Persvoorlichting

Persvoorlichter is Lennart Wegewijs
T 06-256 57 164
E L.wegewijs@minvenj.nl 

Bij afwezigheid van Lennart Wegewijs: Maarten Molenbeek, T 06-50037085.

Thema’s

Hier treft u de volgende onderwerpen op het gebied van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid aan:

Kijk achter de schermen bij de IND

In virtual reality kun je nu meekijken hoe IND-medewerkster Bo de asielaanvraag behandelt van de Iraakse asielzoeker Tariq. 

Wob verzoeken

Afgehandelde Wob verzoeken worden gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

IND update

Wilt u op de hoogte blijven van zaken die bij de IND spelen? Meld u aan
voor de IND update.

De laatste IND update leest u hier:

IND update 30 mei 2018
IND update 2 maart 2018
IND update 7 november 2017
IND update 17 augustus 2017
IND update 3 mei 2017

Cijfers, rapportages en publicaties

Van verschillende kanten bereiken ons regelmatig vragen over cijfers van de vreemdelingenketen. Deze gegevens vindt u onder Cijfers, rapportages en publicaties. Daar vindt u in diverse publicaties ook achtergrondinformatie over de IND en zijn werkwijze.

Delen