Asieltrends 2015

Asieltrends December 2015: Asielinstroom in 2015 bijna twee keer hoger dan in 2014

De totale asielinstroom in 2015, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en ingereisde nareizigers, was 58.880. Dit aantal is bijna twee keer zo hoog als in het voorgaande jaar (29.891).

Asieltrends november 2015: Asielinstroom vijf keer hoger dan in november 2014

In november 2015 registreerde de IND 6.243 eerste asielaanvragen, ruim een derde minder dan in oktober (9.987). Asielaanvragen worden in de maand gerapporteerd waarin de desbetreffende aanvraag is geregistreerd. De identificatieachterstanden zijn in oktober ingelopen, hierdoor is het beeld van oktober iets vertekend. Het aantal registraties in die maand is hoger dan het aantal ingereisde asielzoekers.

Asieltrends Oktober 2015: Asielinstroom tot en met oktober hoger dan 2013 en 2014 bij elkaar

In oktober 2015 registreerde de IND 9.995 eerste asielaanvragen, ruim de helft meer dan in september (6.434). Asielaanvragen worden in de maand gerapporteerd waarin de desbetreffende aanvraag is geregistreerd. De identificatieachterstanden worden momenteel ingelopen, hierdoor is het beeld van oktober vertekend.

Asieltrends september 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen stijgt verder

In september 2015 ontving de IND 6.442 eerste asielaanvragen (5.343 in augustus), ruim twee keer meer dan in juli (2.987). De hoge instroom wordt voor het merendeel veroorzaakt door Syrische en Eritrese asielzoekers (respectievelijk 4.063 en 763 aanvragen in september). Het aantal aanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is meer dan verdubbeld (711 in september tegen 464 in augustus en 308 in juli).

Asieltrends augustus 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen stijgt verder

In augustus 2015 ontving de IND 5.358 eerste asielaanvragen, bijna 80% meer dan in juli (2.992). De hoge instroom wordt voor het merendeel veroorzaakt door Syrische en Eritrese asielzoekers (respectievelijk 2.838 en 1.273 aanvragen in augustus). Ook het aantal aanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is gestegen (498 in augustus tegen 316 in juli).

Asieltrends juli 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen blijft hoog

In juli 2015 ontving de IND 2.989 eerste asielaanvragen, ongeveer evenveel als in juni (2.924) maar een derde meer dan in mei 2015 (2.247). De blijvende hoge instroom wordt voor het merendeel veroorzaakt door Syrische en Eritrese asielzoekers (respectievelijk 1.117 en 990 aanvragen in juli). Ook het aantal aanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen blijft relatief hoog (324 in juli tegen 81 in april).

Asieltrends juni 2015: Stijging van het aantal eerste asielaanvragen zet door

In juni 2015 ontving de IND 2.937 eerste asielaanvragen; een derde meer dan in mei 2015 (2.250). De toename wordt voor het merendeel veroorzaakt door Syrische en Eritrese asielzoekers (respectievelijk 737 en 1.248 aanvragen in juni). Ook de stijging van het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen houdt aan (299 in juni, 223 in mei, 81 in april).

Asieltrends mei 2015: Verdubbeling van het aantal eerste asielaanvragen ten opzichte van april 2015

In de afgelopen maand kreeg de IND 2.252 eerste asielaanvragen - een verdubbeling ten opzichte van april (1.127). De toename is voor het merendeel veroorzaakt door Eritrese en Syrische asielzoekers. Ook het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen, vooral uit Eritrea, steeg flink (237 in mei, 78 in april).

Asieltrends april 2015: Aantal eerste asielaanvragen stijgt

In april 2015 ontving de IND 1.086 eerste asielaanvragen, 34% meer dan in maart (808). Het aantal eerste asielaanvragen van Syrische asielzoekers (236 in april) ligt nog steeds aanzienlijk lager dan in het laatste kwartaal van 2014 (gemiddeld 1060 per maand).

Asieltrends maart 2015: In de afgelopen maand maart 2015 ontving de IND 800 eerste asielaanvragen

In de afgelopen maand maart 2015 ontving de IND 800 eerste asielaanvragen, 8% meer dan in februari (741). Het aantal eerste asielaanvragen van Syrische asielzoekers (192 in maart) ligt nog steeds aanzienlijk lager dan in het laatste kwartaal van 2014.

Asieltrends februari 2015: Aantal Syrische en staatloze asielzoekers verder afgenomen

In de afgelopen maand februari 2015 ontving de IND in totaal 741 eerste asielaanvragen (17% minder dan in januari: 888).

Asylum Trends januari 2015 

Vanwege een overgangsfase is het tijdelijk niet mogelijk om vergelijkingen van gegevens met voorgaande jaren te maken. In deze versie van de rapportage Asylum Trends staan alleen gegevens over 2015.

‚Äč