Asieltrends 2014

Asylum Trends december 2014
Monthly Report on Asylum Application in the Netherlands and Europe

Asylum Trends november 2014
Monthly Report on Asylum Application in the Netherlands and Europe

Asylum Trends oktober 2014
 Monthly Report on Asylum Application in the Netherlands and Europe

Asylum Trends september 2014: In september 2014 aantal asielzoekers fors gestegen door sterke toename Syriërs

In de maand september ontving de IND 2.911 eerste asielaanvragen, 34% méér dan in augustus (2.174). Deze forse toename is bijna geheel toe te schrijven aan Syrische (1.658) en staatloze (534) asielzoekers. Deze staatlozen zijn vooral staatloze Palestijnen uit Syrië. De Syrische en staatloze asielzoekers vormden in september samen meer dan 75% van het totale aantal eerste aanvragen. Ten opzichte van een jaar geleden is het totale aantal eerste aanvragen bijna verdubbeld (1.498 In september 2013 tegen 2.911 in september jl.).
In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In september 2014 werden er 245 herhaalde asielaanvragen ingediend. In augustus waren dat er 241. De belangrijkste nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen waren Irak en Afghanistan.

Asylum Trends augustus 2014: In augustus 2014 eerste asielaanvragen en vervolgaanvragen verder gestegen

In de maand augustus is zowel het aantal eerste asielaanvragen als ook het aantal vervolgaanvragen verder gestegen ten opzichte van de maand juli. Nog altijd vormen de Syrische asielzoekers ruim de helft van de eerste asielaanvragen. Bij de vervolgaanvragen is een duidelijke stijging van aanvragen van Irakezen waarneembaar. Het aantal eerste asielaanvragen dat in de eerste acht maanden van 2014 is gedaan, is hiermee het totaal aantal eerste asielaanvragen in 2013 al overstegen.

Asylum Trends juli 2014: In juli 2014 ruim 70% meer eerste asielaanvragen dan jaar geleden

In de afgelopen maand juli ontving de IND 2.052 eerste asielaanvragen, ruim 70% (865) méér dan in juli 2013. Ook ten opzichte van de maand daarvoor was er een stijging (juni 2014: 1.756). Deze toename met bijna 300 is vooral toe te schrijven aan asielzoekers uit Syrië en staatloze asielzoekers. Samen met asielzoekers uit Eritrea vormen deze groepen ook de top drie van meest voorkomende asielaanvragers.
In de eerste zeven maanden van 2014 werden er in totaal 14.341 eerste asielaanvragen ingediend (cumulatief). Dat is een toename van ruim 90% ten opzichte van dezelfde periode in 2013 (7.408).

Asylum Trends juni 2014: Het aantal eerste asielaanvragen in juni 2014 was hoger dan in juni 2013

Het aantal eerste asielaanvragen in juni 2014 was hoger dan in juni 2013. Ten opzichte van de voorgaande maand (mei 2014) is het aantal eerste asielaanvragen in juni 2014 gedaald. De meest voorkomende groepen bij de eerste asielaanvragen waren in juni 2014 Syrië, Eritrea en staatlozen. Bij de tweede en volgende asielaanvragen waren dit Irak en Afghanistan.

 Asylum Trends mei 2014: Het aantal eerste asielaanvragen is in mei 2014 sterk gestegen

Het aantal eerste asielaanvragen is in mei 2014 sterk gestegen ten opzichte van april 2014 en mei 2013. In mei 2014 waren de meest voorkomende groepen bij de eerste asielaanvragen Eritrea, Syrië en staatlozen. De meest voorkomende nationaliteiten bij tweede en volgende asielaanvragen waren in mei 2014 Afghanistan en Irak.

Asylum Trends april 2014: Het aantal eerste asielaanvragen is in april 2014 sterk gestegen

Het aantal eerste asielaanvragen is in april 2014 sterk gestegen ten opzichte van maart 2014 en april 2013. Deze stijging kan worden toegeschreven aan een onverwachte explosieve stijging van het aantal Eritrese asielzoekers. In april 2014 waren de meest voorkomende nationaliteiten bij de eerste asielaanvragen Eritrea, Syrië en staatlozen. De meest voorkomende nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen waren in april 2014 Irak en Afghanistan.

Asylum Trends maart 2014: Het aantal eerste asielaanvragen is vergeleken met verleden jaar nog steeds hoog

Het aantal eerste asielaanvragen is vergeleken met verleden jaar nog steeds hoog. De meest voorkomende nationaliteiten bij de eerste asielaanvragen waren in maart 2014 Syrië, Somalië en Eritrea. De meest voorkomende nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen waren Afghanistan en Irak.

Asylum Trends februari 2014: Het aantal geregistreerde eerste asielaanvragen is in februari 2014 gedaald

Het aantal geregistreerde eerste asielaanvragen is in februari 2014 gedaald ten opzichte van januari 2014. In vergelijking met februari 2013 is het aantal echter hoog. In februari 2014 waren de meest voorkomende nationaliteiten bij de geregistreerde eerste asielaanvragen Syrië, Somalië en Eritrea. De meest voorkomende nationaliteiten bij de geregistreerde tweede en opvolgende asielaanvragen waren Irak en Afghanistan (In februari 2014).

Asylum Trends januari 2014: Het aantal geregistreerde eerste asielaanvragen is in januari 2014 gestegen

Het aantal geregistreerde eerste asielaanvragen is in januari 2014 gestegen ten opzichte van december 2013. In januari 2014 waren de meest voorkomende nationaliteiten bij de geregistreerde eerste asielaanvragen Syrië, Eritrea en Somalië. Het aantal geregistreerde tweede en opvolgende asielaanvragen is in januari 2014 gedaald ten opzichte van december 2013. De meest voorkomende nationaliteiten bij de geregistreerde opvolgende asielaanvragen waren in januari 2014 Irak en Afghanistan.