Asieltrends 2013

​Asylum Trends december 2013: Aantal geregistreerde eerste asielaanvragen is in december 2013 licht gedaald

Het aantal geregistreerde eerste asielaanvragen is in december 2013 licht gedaald ten opzichte van november 2013, met de kanttekening dat dit aantal nog altijd hoog is in vergelijking met december 2012. In december 2013 waren de meest voorkomende nationaliteiten bij de geregistreerde eerste asielaanvragen: Syrië, Somalië en Eritrea. De meest voorkomende nationaliteiten bij de geregistreerde opvolgende asielaanvragen waren: Irak en Afghanistan, in december 2013.

 Asylum Trends november 2013:  Aantal in behandeling genomen eerste asielaanvragen is in november 2013 licht gedaald

Het aantal in behandeling genomen eerste asielaanvragen is in november 2013 licht gedaald ten opzichte van oktober 2013, met de kanttekening dat dit aantal nog altijd hoog is in vergelijking met november 2012. De belangrijkste nationaliteiten bij de in behandeling genomen eerste asielaanvragen zijn Syrië, Somalië en Eritrea. De belangrijkste nationaliteiten bij de in behandeling genomen opvolgende asielaanvragen zijn Afghanistan en Irak. 

Asylum trends oktober 2013: De instroom van eerste aanvragen is in oktober licht gestegen 

De instroom van eerste aanvragen is in oktober licht gestegen. De belangrijkste nationaliteiten bij de eerste aanvragen zijn net als vorige maand Syrië, Somalië en Eritrea. De belangrijkste nationaliteiten van de opvolgende aanvragen zijn Afghanistan en Irak.

Asylum trends september 2013: Het aantal eerste asielaanvragen in Nederland is in de maand september 2013 duidelijk toegenomen 

Het aantal eerste asielaanvragen in Nederland is in de maand september 2013 duidelijk toegenomen ten opzichte van de maand augustus 2013. De meeste aanvragen zijn afkomstig van personen van Somalische en Syrische nationaliteit. Bij de Somaliërs betreft het grootste gedeelte familieleden van personen die eerder een inwilliging op hun asielaanvraag hebben gekregen.

Asylum trends augustus 2013

Monthly Report on Asylum Application in the Netherlands and Europe

Asylum trends juli 2013

Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands and Europe

Asylum trends juni 2013

Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands and Europe