Asieltrends 2017

Asieltrends december 2017: Hoofdrapport
De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2017 was 31.327 en daarmee vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor (2016: 31.642).

Asieltrends november 2017: Hoofdrapport
In de maand november was de totale asielinstroom 2.305 (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers). Ter vergelijking: een jaar eerder -  november 2016 - was deze 4.004.

Asieltrends oktober 2017: Hoofdrapport
De totale asielinstroom in oktober (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) laat weinig veranderingen zien ten opzichte van september.

Asieltrends september 2017: afname aantal asielaanvragen zet door
De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) neemt sinds februari van dit jaar af. Bedroeg de instroom in februari nog 3.418, in september was dat 2.153 (ter vergelijking: in augustus 2.260).

Asieltrends augustus 2017: Gestage afname aantal asielaanvragen
De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) nam in augustus verder af. Bedroeg de instroom in februari van dit jaar nog 3.418, geleidelijk aan is deze afgenomen tot 2.264 in augustus.

Asieltrends juli 2017: Licht verhoogde instroom in juli
In juli bedroeg de totale asielinstroom 2.371, dit is 2% meer dan de maand ervoor (juni: 2.316). De lichte stijging van de totale asielinstroom kan worden toegeschreven aan een iets hoger aandeel eerste aanvragen.

Asieltrends juni 2017: Dalende trend asielinstroom zet zich ook in juni voort
De dalende trend in de totale asielinstroom heeft zich ook in juni voortgezet. De totale instroom bedroeg in die maand 2359, bijna 16% minder dan de maand ervoor (mei: 2.800). De daling van de totale asielinstroom kan vooral worden toegeschreven aan de daling van het aantal nareizigers.    

Asieltrends mei 2017: eerste en herhaalde asielaanvragen namen toe, aantal inreizende nareizigers nam af
De totale asielinstroom bedroeg in mei 2.806, bijna 2% minder dan de maand ervoor (april: 2.857). 1.162 hiervan waren eerste asielaanvragen, 172 herhaalde asielaanvragen en 1.472 ingereisde nareizigers. Het aantal eerste en herhaalde asielaanvragen nam toe met respectievelijk 14% en 11% ten opzichte van april, het aantal ingereisde nareizigers nam bijna 13% af.

Asieltrends april 2017: Asielinstroom in april over gehele linie omlaag
De totale asielinstroom bedroeg in april 2.869, ruim 13% minder dan de maand ervoor (maart: 3.312). 1.025 hiervan waren eerste asielaanvragen, 159 herhaalde asielaanvragen en 1.685 ingereisde nareizigers.
Alle drie categorieën gingen (licht) omlaag ten opzichte van de maanden februari en maart.

Asieltrends maart 2017: Asielinstroom zet lijn van voorafgaande maanden voort
De totale asielinstroom bedroeg in maart 3.317, iets minder dan de maand ervoor (februari: 3.437). 1.223 hiervan waren eerste asielaanvragen, 186 herhaalde asielaanvragen en 1.908 ingereisde nareizigers.
Met 1.244 eerste asielaanvragen in januari, 1.164 in februari en 1.223 in maart tekent zich tot nu toe een stabiele lijn van rond de 1.200 eerste asielaanvragen af.

Asieltrends februari 2017: Kleine afname aantal asielaanvragen 
In de maand februari 2017 is het aantal eerste asielaanvragen licht afgenomen ten opzichte van een maand eerder (van 1.245 in januari naar 1.162 in februari). De instroom als geheel is toegenomen (3.425 in februari en 2.699 in januari). Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het aantal nareizigers.    

Asieltrends januari 2017: Daling aantal reizigers


De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) is in januari 2017 gedaald met ongeveer 30% ten opzichte van de maand daarvoor (2.698 in januari resp. 3.879 in december 2016). Deze daling is voor het grootste deel terug te voeren op een terugloop in het aantal nareizigers.