Het verhaal van Romina

‘We werken niet met nummers, we werken met mensen’

Relatiemanager? Het is niet de eerste functie die bij mensen opkomt als zij aan de IND denken. Toch is het onderhouden van warm contact met "zakelijke klanten" ook hier van groot belang. Romina is relatiemanager bij de IND en vertelt waarom. En ook: waarom haar werk zo belangrijk is.
Foto van Romina
Foto van Romina
Iedereen werkt vanuit het hart. Dat voel en zie je.

Een relatiemanager bij de IND richt zich op het contact met de "erkend referenten". Dat zijn personen of organisaties die regelmatig verblijfsvergunningen aanvragen en die door de IND zijn aangemerkt als betrouwbare partner. Je kunt daarbij denken aan universiteiten, hogescholen of bedrijven die expats inhuren. Daarnaast beslist de relatiemanager bij de IND ook over aanvragen van andere partijen die graag erkend referent willen worden.   

Win-winsituatie

'Waar het uiteindelijk op neerkomt’, vertelt Romina, ‘is dat ik als relatiemanager een belangrijk contactpersoon ben voor erkend referenten. Hebben ze vragen over de verblijfsvergunning en de naleving daarvan? Willen ze een statusupdate? Is het onduidelijk welke documenten ze moeten aanleveren? Willen ze erkend referent worden (of blijven)? Voor al dat soort inhoudelijke dingen kan een organisatie bij mij terecht. De ervaring leert dat hoe beter het onderlinge contact is, hoe kleiner de kans dat handhaving nodig is. We kunnen als IND dan op tijd op iemands plichten wijzen, zodat erkend referenten weten aan welke regels ze moeten voldoen. Tegelijkertijd helpt het als zij de IND goed weten te vinden bij onduidelijkheden. Een win-winsituatie, dus, voor beide partijen.' 

Verveling? Niet hier

Volgens Romina zijn de taken van een relatiemanager niet makkelijk in één zin samen te vatten. 'Dat komt omdat het werk zo divers is. Ik heb bijna dagelijks contact met onze zakelijke klanten. De vragen die zij hebben zijn erg uiteenlopend. Soms kan ik ze gemakkelijk beantwoorden, maar nog leuker vind ik het als ze complex of specifiek zijn. Dan kan ik zelfstandig op onderzoek uit om tot een antwoord te komen. Vooral die variatie en uitdaging maken mijn werk voor mij aantrekkelijk. Ik verveel me nooit, want elke dag is anders.'

Werken met mensen

Maar het is niet alleen de inhoud van de functie die Romina enthousiast maakt. 'Het is ook de IND als organisatie zelf. Ik zit hier echt op mijn plek. Aan de ene kant ben ik zeer geïnteresseerd in het vreemdelingenrecht en vanuit dat oogpunt kan ik hier natuurlijk mijn hart ophalen. Aan de andere kant krijg ik de ruimte om maatwerk te bieden. We werken niet met nummers, maar met mensen. Dat is echt een uitgangspunt waar de hele organisatie achter staat. Ik heb de vrijheid mee te denken met onze erkend referenten en hen te helpen waar dat mogelijk is.'

Oog voor het persoonlijke verhaal

Of ze ook mooie voorbeelden heeft? Romina lacht, want die heeft ze genoeg. ‘Wat me het meest is bijgebleven, was toen ik nog als beslismedewerker werkte. Ik had contact met een vrouw van wie de verblijfsvergunning ingetrokken zou worden. Dat kwam door een wijziging in haar persoonlijke situatie, waardoor ze niet meer aan de voorwaarden voldeed. Ze belde me omdat ze zich zorgen maakte en niet wist wat ze moest doen. Helaas kon ze ook geen advocaat betalen. Door haar verhaal kwam ik erachter dat ze wél in aanmerking kwam voor een andere vergunning. Ik legde haar uit welke documenten ze daarvoor nodig had en kon op die manier toch een positief besluit nemen. In deze situatie kon ik iemand persoonlijk ondersteunen. Dat zijn dankbare momenten.’ 

Alleen rozengeur en maneschijn?

Natuurlijk zijn er ook minder mooie momenten. ‘Soms moet ik negatieve beslissingen nemen’, vertelt Romina. ‘Dan belt bijvoorbeeld een werkgever omdat die het niet eens is met mijn besluit. Zo maak ik weleens mee dat iemand vindt dat we bepaalde groepen voortrekken of dat anderen sneller een vergunning krijgen. Die momenten horen er ook bij en dat is niet erg. Ik probeer de situatie dan rustig uit te leggen. Het is belangrijk dat ik duidelijk ben, ook als we het niet met elkaar eens zijn.’

Verrijkend en inclusief

Romina werkt al sinds 2019 bij de IND. Zijn het die dankbare momenten die ervoor zorgen dat ze blijft plakken? ‘Ja’, antwoordt ze simpelweg. ‘Maar dat niet alleen. Het is een samenspel van factoren. Natuurlijk speelt mijn interesse in het recht een grote rol. En zoals ik al eerder zei, voel ik me bij de IND ook echt thuis. Zodra ik hier begon, ontstond er al snel een gevoel van betrokkenheid. Nieuwkomers krijgen hier een warm welkom en collega’s en leidinggevenden zijn toegankelijk. Bovendien valt de rijke diversiteit binnen de IND mij op. Ik kan hier leren van alle verschillende culturen en normen en waarden van collega’s. Het is echt een inclusieve werkomgeving. Iedereen werkt hier vanuit het hart. Dat voel je en dat zie je.’

Meer verhalen

Het verhaal van Laura

'Zelfs de kleine successen kunnen bijzonder waardevol zijn' Al vijf jaar werkt Laura aan het loket in Zwolle bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).…

Het verhaal van Marisa

‘Iedereen die ik hier ontmoet, wil het beste voor de samenleving’ Werken bij bedrijfsvoering, is dat niet saai? Integendeel, vindt Marisa. Bedrijfsvoering is volgens…

Het verhaal van Jo-Ann

'Goede samenwerking gaat hand in hand met goede communicatie' De IND staat regelmatig in de schijnwerpers: in het nieuws, in het politieke debat, op de sociale…