Het verhaal van Hatice

‘De IND brengt mensen bij elkaar’

Verliefd worden op iemand die in het buitenland woont, komt geregeld voor. Wilt u gaan samenwonen in Nederland? Dan moet u mogelijk een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. Beslismedewerker Hatice behandelt deze aanvragen.
Hatice loopt op straat
Foto van Hatice
We verplaatsen ons in de persoonlijke omstandigheden van klanten.

Hoe beoordeelt Hatice of iemand recht heeft op deze verblijfsvergunning?  ‘De wet- en regelgeving is de basis’, zegt Hatice. ‘In eerste instantie kijk ik of aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning wordt voldaan. Maar we zijn geen robots en moeten dat ook niet zijn. Onze besluiten hebben grote invloed op het leven van mensen. Daarom verplaatsen we ons in de persoonlijke omstandigheden van klanten. Met hen meedenken is een belangrijk onderdeel van mijn functie als beslismedewerker. Natuurlijk moet je daar een goede balans in vinden, maar de combinatie maakt het werk voor mij interessant. Het is werk dat betekenis heeft.’ 

Menselijke maat 

‘Ik wilde me van jongsaf aan al inzetten voor mensen. De IND is de toelatingsorganisatie en brengt mensen bij elkaar. Daarom wilde ik hier werken. Als ik klanten telefonisch spreek, probeer ik ze zo goed mogelijk uit te leggen welke stukken nodig zijn voor de aanvraag. Soms merk ik dat mijn behulpzaamheid de indruk wekt dat een besluit positief zal zijn. Maar zo werkt het niet. Ik geef dan ook aan dat we een aanvraag afwijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Wel hanteren we de menselijke maat en zoeken dan naar een andere oplossing zodat mensen samen kunnen blijven. Bijzondere situaties bespreek ik wekelijks met mijn collega’s in het teamoverleg.’ 

Andere mogelijkheden 

‘Zo ontving ik onlangs een aanvraag van een Nederlandse man die zijn Mexicaanse vrouw naar Nederland wilde laten overkomen. Ze konden hun huwelijk aantonen door een vertaalde en gelegaliseerde huwelijksakte en ook aan de andere voorwaarden werd voldaan, behalve het middelenvereiste. De man had nog maar een half jaar een eigen onderneming. Daardoor beschikte hij niet duurzaam over voldoende middelen van bestaan. De aanvraag voor de verblijfsvergunning werd dus afgewezen. Toch zag ik mogelijkheden waardoor ik hun situatie besprak in het teamoverleg. In het besluit heb ik gewezen op twee andere aanvragen die zij achtereenvolgens konden indienen.’

Artikel 64 Vreemdelingenwet en Chavez-Vilchez

‘Zijn vrouw was bij hem in Nederland en hoogzwanger. Zij kan hier tot 6 weken na de bevalling rechtmatig verblijven vanwege haar medische situatie als zij een beroep doet op artikel 64 van de Vreemdelingenwet. Dat heeft ze gedaan. Inmiddels hebben ze ook de aanvraag ingediend op basis van het arrest Chavez-Vilchez. Hierin wordt getoetst of de moeder bij haar Nederlandse kind mag verblijven. Wordt deze aanvraag ingewilligd, dan heeft ze 5 jaar verblijfsrecht. Over een jaartje kunnen ze de aanvraag indienen voor de verblijfsvergunning die ze oorspronkelijk wilden. De man kan dan wél aantonen dat hij duurzaam over voldoende middelen beschikt als hij zijn onderneming nog heeft.’

Samenzijn

‘Ik heb alles gedaan wat ik kon. Dit dossier sluit ik dan ook met een goed gevoel af. Ik begrijp dat het voor de klanten tussenoplossingen zijn. Zij hebben nog niet wat ze willen. Het is voor hen een langere weg dan ze misschien hoopten. Maar ik heb wel wat voor deze mensen kunnen betekenen. Ze kunnen als gezin samen zijn. En wellicht heeft de vrouw over een tijdje de verblijfsvergunning die ze wilde. Al is het dan via een omweg.’   

Meer verhalen

Het verhaal van Lotte

‘Als iemand al zo blij is dat je luistert, dan maakt dat indruk’ Stage lopen bij de IND? Leerzaam, uitdagend én dankbaar, vindt Lotte. Als student Sociaal…

Het verhaal van Thamara

‘Recht is recht en krom is krom: wat in de systemen staat moet kloppen’ Thamara is een echte administratieve duizendpoot die zich al 25 jaar een weg baant door de IND.…

Het verhaal van Marjon

‘Ik toets of we zorgvuldig genoeg te werk zijn gegaan’ Marjon werkt als procesvertegenwoordiger bij de IND. Eigenlijk is ze een soort advocaat in dienst…