Brexit

Het Verenigd Koninkrijk trad op 31 januari 2020 uit de Europese Unie. Dit had grote gevolgen voor tienduizenden Britse inwoners in Nederland. De IND kwam in actie. Onder meer met een speciale Brexit-telefoonlijn, nieuwsbrief en verblijfsvergunning.

Grace period

In Nederland blijven wonen, werken of studeren: de betrokken Britten moesten hier na de Brexit een vergunning voor aanvragen. Zij hadden daarvoor tot 1 oktober 2021 tijd. Op die datum eindigde de zogeheten ‘grace period’. Het einde van die periode betekende dat de mensen die nog geen Brexit-verblijfsdocument hadden aangevraagd, een onrechtmatige verblijfsstatus kregen. Met alle gevolgen van dien. Denk aan het verlies van uitkeringen, subsidies, vergunningen en werk. Ook was (en is) het voor hen niet langer mogelijk om een ziektekostenverzekering te hebben, toeslagen te ontvangen of een hypotheek af te sluiten.

Brexit-verblijfsvergunningen: de feiten en cijfers

De IND nam sinds februari 2020 circa 40.000 aanvragen voor Brexit-verblijfsvergunningen in behandeling. Doordat de Britten over het algemeen al rechtmatig in Nederland verbleven, was hun aanvraag voor een verblijfsdocument betrekkelijk eenvoudig te toetsen. Om zoveel mogelijk Britten in Nederland te bereiken, werkte de IND nauw samen met verschillende organisaties en overheidsinstanties. Ook een aantal Britten boden hun hulp aan. Onder hen een aantal contactpersonen van de organisatie ‘British in Europe’. Zij hielpen – onder meer – met het controleren van formulieren, opstellen van brieven, social media en meer.

IND en de Brexit

De Brexit viel samen met de coronapandemie. Deze twee gebeurtenissen maakten dat de IND voor een aantal nieuwe werkwijzen koos. Zo startten we in augustus 2020 met thuisbezorgen van verblijfsdocumenten. De Interdepartementale Post- en Koeriersdienst haalde alle documenten bij de IND op, registreerde ze in het computersysteem en bezorgde ze bij de Britten aan huis. Tijdens de Good Practice Awards van het Netwerk van Publieke Dienstverleners scoorde de IND hiervoor goede cijfers. Onder andere voor originaliteit, actualiteit en toepasbaarheid bij andere organisaties.

Britten zonder verblijfsdocument

Ongeveer duizend Britten in Nederland deden nog geen (tijdige) aanvraag voor de nieuwe verblijfsvergunning. Hoewel de aanvraagperiode was verstreken, wilde de IND hen alsnog helpen. Daarom konden de Britten tot 1 oktober 2022 alsnog hun benodigde documenten aanvragen. Na een positieve beslissing van de IND konden zij dan met terugwerkende kracht weer in aanmerking komen voor onder meer verzekeringen, toeslagen en vergunningen.

Einde flexibel Brexit-beleid

Het flexibele beleid eindigde op 1 oktober 2022. Britten zonder Brexit-verblijfsdocument worden vanaf dat moment gelijk behandeld als andere derdelanders. Er geldt dan alleen nog een uitzondering voor minderjarigen die een Brexit-document aanvragen zodra ze 18 jaar zijn. Eventuele nalatigheid van ouders komt op die manier niet voor de rekening van de kinderen.

Belangrijke thema's

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Verblijfstitels en code 98

Geen verblijfsrecht in Nederland. Als daar sprake van is registreert de IND dit met een code, genaamd code 98. Dit onderwerp verschijnt regelmatig in de media. Daarom leggen we graag uit hoe code 98 en de andere verblijfscodes werken.