Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

Last update: 16 april 2021

​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groepen de eis om naar het buitenland te reizen voor het ophalen van een mvv of voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland.

De maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben namelijk ook gevolgen voor het verblijfsrecht van vreemdelingen. Reizen naar het buitenland wordt ontmoedigd, daarnaast is het voor een aantal nationaliteiten vanwege het vliegverbod op dit moment lastig om (opnieuw) in te reizen.

De IND heeft ook verschillende signalen ontvangen die duidelijk maken dat mensen hierdoor in een lastige positie kunnen komen.

Daarom wordt vanaf heden de al in 2020 genomen versoepeling ten aanzien van het ophalen van de mvv opnieuw toegepast. Het gaat om personen die sinds 15 juni 2020 niet terug hebben kunnen reizen naar het land van herkomst wegens het ontmoedigen van de reisbewegingen, maar voor wie in het buitenland een mvv-aanvraag is  gestart die is ingewilligd. En om personen die tussen 15 juni 2020 en 23 januari Nederland zijn ingereisd en die sinds 15 juni 2020 niet hebben kunnen terugreizen, en voor wie in Nederland een mvv-aanvraag is gestart die is ingewilligd. Onder bepaalde voorwaarden zal worden afgezien van het ophalen van de mvv.  

Tenslotte is een tijdelijke maatregel genomen ten aanzien van de personen die rechtmatig in Nederland verblijven  en die door het ontmoedigen van reisbewegingen in een overmachtssituatie dreigen te geraken.  Aan die personen wordt de mogelijkheid geboden een verblijfsvergunning zonder mvv aan te vragen als zij voldoen aan een aantal voorwaarden.

Lees meer over de voorwaarden voor versoepeling van het mvv-vereiste op onze pagina over het coronavirus.