Tijdelijke stop op besluiten voor Tigray (Ethiopië)

Last update: 12 juli 2021

​Met ingang van 10 juli neemt de IND zes maanden lang geen besluiten over aanvragen van vreemdelingen uit het gebied Tigray in Ethiopië of uit de Tigrese bevolkingsgroep. In diezelfde periode hoeven vreemdelingen uit Tigray of uit de Tigrese bevolkingsgroep die al in Nederland zijn ook niet te vertrekken. In het gebied woedt een gewapend conflict.

Het besluit om tijdelijk niet uit te zetten en te beslissen, heet een vertrek- en besluitmoratorium. Dat gebeurt wanneer de situatie in een bepaald land of gebied onduidelijk is. Of de situatie voor een specifieke groep uit dat land of gebied is onduidelijk.

In dit geval gaat het om:

  • vreemdelingen die voorafgaand aan hun vertrek hun normale woon- of verblijfplaats hadden in de Noord-Ethiopische regio Tigray en
  • vreemdelingen uit de Tigrese bevolkingsgroep uit overige gebieden in Ethiopië.

Beoordeling
De IND beoordeelt of iemand onder het besluit- en/of vertrekmoratorium valt. De IND kijkt hierbij naar de asielzoekers uit de doelgroep met een lopende procedure en naar uitgeprocedeerde personen uit Ethiopië die (nog) in Nederland zijn. De beslistermijn van lopende asielaanvragen van de doelgroep kan met een jaar worden verlengd of tot maximaal 21 maanden. Dat geldt ook voor aanvragen die de komende zes maanden nog ingediend worden.