Tijdelijke stop op besluiten voor politiek opposanten uit Soedan

Last update: 24 maart 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt van 24 februari tot 24 augustus 2022 geen besluiten over aanvragen van vreemdelingen die politieke activiteiten hebben verricht tegen de Soedanese autoriteiten. In diezelfde periode hoeven vreemdelingen die behoren tot deze groep en die al in Nederland zijn ook niet te vertrekken. Het besluit is genomen door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en op 23 maart gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit om tijdelijk niet uit te zetten en te beslissen, heet een besluit- en vertrekmoratorium. Dat gebeurt wanneer de situatie in een bepaald land of gebied onduidelijk is. Of de situatie voor een specifieke groep uit dat land of gebied is onduidelijk.
In dit geval heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste bestuursrechter in Nederland) geoordeeld dat het onvoldoende duidelijk is of (terugkerende) politieke activisten te vrezen hebben voor de autoriteiten in Soedan en dat de staatssecretaris hiernaar nader onderzoek moet doen. Bij dit onderzoek dienen ook de ontwikkelingen die zich na de militaire coup van 25 oktober 2021 hebben voorgedaan te worden betrokken. Het besluit- en vertrekmoratorium is van kracht gedurende dit onderzoek. 

Beslistermijn

De IND beoordeelt of iemand onder het besluit- en/of vertrekmoratorium valt. De IND kijkt hierbij naar de asielzoekers uit de doelgroep met een lopende procedure en naar uitgeprocedeerde personen uit Soedan die (nog) in Nederland zijn. De beslistermijn van lopende asielaanvragen van de doelgroep wordt met een jaar verlengd (tot een maximum van 21 maanden). Dat geldt ook voor aanvragen die de komende zes maanden nog ingediend worden.