Tijdelijke bescherming voor derdelanders uit Oekraïne loopt door tot 4 september 2023

Last update: 10 februari 2023

Derdelanders met tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne vallen tot 4 september 2023 onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het kabinet verlengde deze periode met een half jaar. Het gaat om 4.660 vluchtelingen uit Oekraïne die oorspronkelijk afkomstig zijn uit andere landen. Derdelanders die na afloop van de tijdelijke bescherming in Nederland willen blijven doorlopen de asielprocedure. 

De IND informeert derdelanders binnenkort over hun status en het vervolg. Zij krijgen het verzoek om een O-document (voluit Ontheemden-document) aan te vragen. Hiermee kunnen ze ook na 4 maart 2023 aantonen recht te hebben op tijdelijke bescherming. 

Asielprocedure van start

Alle vluchtelingen uit Oekraïne ondertekenden bij het ophalen van een bewijs van verblijf een asielaanvraag. De komende periode gaat de IND gefaseerd van start met de behandeling van de aanvragen van derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Twee groepen worden daarbij met voorrang behandeld: mensen die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst (ongeveer 1200 personen) en mensen uit Syrië en Jemen die veel kans maken op asiel in Nederland (ongeveer 100 personen). Anderen krijgen geen voorrang op asielzoekers die al langere tijd op een beslissing van de IND wachten.   

Verblijfsstatus

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Bewijs van verblijf

Derdelanders met tijdelijk verblijf in Oekraïne

Tot 4 september 2023

>O-document dat geldig is tot 4 september 2023

Derdelander met permanent verblijf of familielid in Oekraïne 

Tot 4 maart 2024

O-document dat geldig is tot 4 maart 2024

Oekraïense nationaliteit

Tot 4 maart 2024

Brief bij verblijfssticker in paspoort