Ook nieuwe groep Afghanen krijgt verkorte asielprocedure

Last update: 1 maart 2022

Ook de nieuwe groep van circa 188 Afghanen die vanmorgen in Nederland is aangekomen, krijgt een verkorte asielprocedure. Dit geldt ook voor de Afghanen die komende week naar verwachting nog vanuit Pakistan of via Duitsland door Nederland worden overgebracht. De IND heeft een team beschikbaar dat de aanvragen op de opvanglocatie gaat afhandelen.

De Afghanen zijn door medewerkers van de IND en het COA op het vliegveld opgevangen. Vervolgens reizen zij naar de opvanglocatie in Zoutkamp. Afghanen die later volgen, zullen deels ook worden opgevangen in Zeist. Op beide locaties zal de IND een voorregistratie uitvoeren.

Registratie en identificatie

De volgende stap is de officiële registratie en identificatie van de overgebrachte personen door de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Verder vindt er een screening plaats in het kader van openbare orde en Nationale Veiligheid, krijgen de overgebrachte personen voorlichting over de asielprocedure en mogen ze gebruik maken van rechtsbijstand.

Kort gehoor

Tenslotte worden de Afghanen gehoord door een IND-medewerker. De gehoren zijn over het algemeen kort, omdat de Afghanen een aantoonbare band hebben met ons land. Daarna volgt op korte termijn een besluit en de eventuele uitreiking van de verblijfsdocumenten. Daarmee hebben de Afghanen snel de juiste papieren om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen.

2.310 beslissingen

Nederland heeft vanaf augustus circa 2.360 Afghanen overgebracht, die hier asiel hebben aangevraagd. Op 2310 aanvragen is de afgelopen periode een besluit genomen door de IND; de overige zijn nog in behandeling.