Nieuwe normbedragen per 1 januari 2021

Last update: 30 december 2020

​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant.

Een normbedrag is wat u moet verdienen om een vreemdeling naar Nederland te halen. Vanaf 1 januari 2021 vindt u de nieuwe normbedragen in het overzicht  Normbedragen inkomenseis.

Leges zijn de kosten van een aanvraag. Deze worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de cao-lonen, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoogte van de leges vindt u in het overzicht Leges: kosten van een aanvraag