IND heroverweegt besluit in zaak-Davit en Nunë

Last update: 1 oktober 2021

De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat opnieuw besluiten over de aanvraag van de Armeense kinderen Davit en Nunë en hun ouders. Die was afgewezen, omdat niet bekend was waar zij de afgelopen jaren in Nederland hadden verbleven. Dit was wel een vereiste om in 2019 in aanmerking te komen voor de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen.

Tijdens een rechtszaak over de afwijzing constateerde de rechter donderdag echter dat op twee documenten in het dossier wel een adres stond. Die documenten waren de beslismedewerker van de IND en de advocaat van de familie eerder niet opgevallen. Daarop heeft de IND na een schorsing het besluit ingetrokken en toegezegd om een nieuw besluit te nemen over de aanvraag van de familie. Een definitief besluit volgt op korte termijn.

De IND gaat normaliter niet in op individuele zaken in verband met de privacy. Wegens de berichtgeving in de media en de openbare rechtszitting hecht de dienst eraan om over deze zaak open en transparant te communiceren.

Afsluitingsregeling

In opdracht van het kabinet voerde de IND in 2019 de Afsluitingsregeling uit (ook wel bekend als het kinderpardon). Ruim 1000 aanvragen werden beoordeeld. Iets meer dan de helft van de aanvragen is toen ingewilligd. De overige zaken werden afgewezen, omdat de aanvragers niet aan de eisen voldeden, bijvoorbeeld omdat ze korter dan vijf jaar in Nederland waren of omdat ze nog geen asielaanvraag hadden lopen. Meer informatie over de procedure vindt u op onze site

Update 4 oktober 2021: De IND heeft inmiddels een inwilligend besluit genomen in deze zaak.