Extra drukte bij Grenskantoor IND op Schiphol

Last update: 13 mei 2020

Op Schiphol komen normaal gesproken gemiddeld 150.000 reizigers per dag. Op dit moment zijn dit er slechts 5.000 door de coronacrisis. Dat zie je dan ook direct bij binnenkomst: Schiphol oogt compleet leeg. Toch is het op het Grenskantoor van de IND drukker dan normaal, omdat er veel meer adviesvragen over vliegreizigers binnenkomen.

Het Grenskantoor adviseert ketenpartners op het gebied van grensbewaking en toezicht op vreemdelingen. Daarnaast behandelen medewerkers van het Grenskantoor administratief beroepschriften van mensen die de toegang tot het Schengengebied geweigerd is. Normaal gesproken ontvangen zij van ketenpartners zo'n 10 adviesvragen per dag, maar sinds de coronamaatregelen is dit aantal flink toegenomen. Soms komt nu het dubbele aantal verzoeken binnen. Mark van Elzakker, manager Grenskantoor, en Herman van Temmen, medewerker Grenskantoor, leggen uit.


Advies over toelating

Van Elzakker: ´Binnen enkele dagen werden wij met de nieuwe Europese regelgeving in verband met de coronacrisis geconfronteerd. Normaal toetst de Koninklijke Marechaussee (KMar) of iemand kan worden toegelaten tot Nederland. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt ons advies gevraagd. Nu geldt er een inreisverbod en moet iedereen worden beoordeeld die toch van buiten de EU via Schiphol Nederland/Europa binnen wil komen.'

'In de eerste periode kwamen reizigers soms aan op Schiphol, waarna hen de toegang werd geweigerd. Maar als ze vervolgens ook niet kunnen terugreizen, zitten ze vast. Voor deze mensen is een protocol ontwikkeld dat regelt dat deze mensen, door tussenkomst van het Grenskantoor en met steun van hun eigen ambassade,  bij uitzondering tijdelijk worden toegelaten. Maar zoals altijd geldt ook hierbij: voorkomen is beter dan genezen. Daarom wordt vaak al voordat het vliegtuig vertrekt naar Nederland geadviseerd of mensen kunnen inreizen.'

Uitdaging

´Het is een uitdaging, waarbij vooral de onderlinge samenwerking met alle ketenpartners, zoals Buitenlandse Zaken en de KMar belangrijk is´, vult Van Temmen aan. ´De vragen zijn nu compleet anders, normaal controleer je of iemand Nederland wel of niet in mag op basis van de Schengengrenscode. Nu is de regelgeving anders; in principe mogen alleen EU-burgers, inclusief het VK en Zwitserland Europa inreizen. De groep voor wie uitzonderingen zijn gemaakt is erg klein, denk bijvoorbeeld aan speciale beroepsgroepen met een vitale functie of wanneer er zwaarwegende redenen zijn voor familiebezoek. De beslissingen die je daarvoor moet nemen, zijn niet makkelijk. Vaak is het voor de reiziger wel belangrijk om te reizen, maar volgens de regelgeving is het niet altijd mogelijk.´

EU-inreisverbod

De IND werkt vanuit Grenskantoor op Schiphol nauw samen met de KMar. Brigade Grensbewaking van de KMar handhaaft het EU-inreisverbod sinds 19 maart. Dit vroeg zeker bij de afkondiging van het verbod om een flexibele houding van de hele keten. Corné Ripson van de Brigade Grensbewaking Schiphol: ´We gingen van een paar honderdduizend passagiers per dag naar een paar duizend. Dat heeft veel impact op ons werk. De regelgeving zorgt ervoor dat we ons werk op een andere manier moeten indelen. We werken hierbij heel goed met de IND samen. De richtlijnen worden door ons in werkprocessen verwerkt. De praktische problemen sluiten we kort met de IND en daar vragen we hen advies over. Dat loopt prima.´