Besluit- en vertrekmoratorium Afghaanse asielaanvragen verlengd

Last update: 25 februari 2022

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft besloten het besluit- en vertrekmoratorium voor Afghanistan met ingang van 26 februari te verlengen met een half jaar. Dit betekent dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ook de komende zes maanden de mogelijkheid heeft om beslissingen op asielaanvragen van mensen uit Afghanistan uit te stellen. Aanleiding is de onzekere situatie in het land. Het besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en loopt af op 26 augustus 2022.

Een besluit- en vertrekmoratorium houdt in dat de IND voorlopig geen besluiten hoeft te nemen op asielaanvragen van Afghanen. Bij nieuwe aanvragen vindt in principe alleen een aanmeldgehoor plaats. De beslisstop geldt ook voor lopende aanvragen, dus voor mensen die al in Nederland asiel hadden aangevraagd en in de opvang verblijven. Bovendien worden tijdelijk geen Afghanen uitgezet door de DT&V als hun aanvraag door de IND was afgewezen en behouden zij hun recht op opvang.

Individuele gevallen

In individuele gevallen kan de IND wél een besluit nemen op een Afghaanse asielaanvraag. Zo zal de IND daar waar mogelijk de aanvraag van personen die door Nederland uit Afghanistan zijn geëvacueerd zo snel mogelijk in behandeling nemen en, indien dat aangewezen is, inwilligen. Ook is het mogelijk om een aanvraag af te wijzen als er bijvoorbeeld verdenkingen zijn van oorlogsmisdaden, bij risico's voor de nationale veiligheid, als een persoon reeds een asielstatus in een andere lidstaat heeft of als het gaat om een Dublinaanvraag (als iemand eerder in een andere EU-lidstaat asiel heeft aangevraagd).

In maart wordt een nieuw landenbericht van Buitenlandse Zaken verwacht over de situatie in Afghanistan. Mede op basis daarvan wordt het asielbeleid voor Afghanistan, dat de IND uitvoert, opnieuw beoordeeld.

Beslistermijn

Het besluitmoratorium betekent dat de IND de beslissing op Afghaanse asielaanvragen uitstelt. De beslistermijn van lopende asielaanvragen wordt in principe verlengd tot 18 maanden. Normaal gesproken geldt een (verlengbare) beslistermijn van 6 maanden.