Asielinstroom in september 2022

Last update: 10 oktober 2022

In september 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 5.374. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een stijging: in augustus was dat 4.897. Hiermee komt de totale asielinstroom dit jaar op 34.613.

Asielcijfers in beeld

Eerste asielaanvragen 

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in september 4.324. In augustus was dat 3.717. Het totaal aantal eerste asielaanvragen in 2022 is tot nu toe 24.124. Dit is nagenoeg hetzelfde als het totaal in heel 2021 (24.686). 
De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in september een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (2.048), Turkije (386), Jemen (285), Afghanistan (243) en Eritrea (167).

Russische inval in Oekraine
Ontwikkelingen in de wereld hebben vaak direct impact op het werk van de IND. In welke mate de aangekondigde gedeeltelijke mobilisatie in Rusland op langere termijn leidt tot asielaanvragen in Nederland moet de komende tijd afgewacht worden. In september was het aantal asielaanvragen van mensen uit de Russische Federatie 38. 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) 
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in september 451. In augustus waren dat er 621. Meer dan de helft (277) was afkomstig uit Syrië.
Het totaal aantal AMV dat tot nu toe een asielaanvraag deed is 2.706. Dit is hoger dan het totaal aantal AMV in heel 2021 (2.191).

Inhaalslag achterstand identificatie & registratie
Pas na ondertekening van de eerste asielaanvraag tijdens de identificatie en registratie door de vreemdelingenpolitie (AVIM) wordt een aanvraag meegeteld in de cijfers. Sinds 15 augustus jl. vindt een inhaalslag plaats om de achterstand bij de identificatie en registratie van asielzoekers weg te werken. Deze inhaalslag is van invloed op de maandcijfers van eerste asielaanvragen. 

Herhaalde asielaanvragen 

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in september 91. In augustus waren dat er 113. 

Nareizigers 

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in september 959. In augustus waren dat er 1.067. Tweederde van de nareizigers (643) was afkomstig uit Syrië.