Asielinstroom in mei 2020

Last update: 24 juni 2020

​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken had een behoorlijke impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan. Alhoewel er in mei nog geen sprake was van een situatie zoals in pre-Corona tijd en de aantallen nog niet op het oude niveau liggen, nam het aantal eerste asielaanvragen als gevolg van hervatting van asielprocedures weer toe. Het aantal nareizigers in maand mei ligt ten opzichte van de maand april lager. 

De totale geregistreerde asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) bedroeg 413. In april was de totale asielinstroom 441.

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen bedroeg 341. In april was dat 270. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (106), onbekend (26), Turkije (19), Jemen (18), Algerije en Marokko (17).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg 21. In april was dat 22. De meeste herhaalde asielaanvragen zijn ingediend door asielzoekers uit Iran (5). De aanvragers uit landen die minder dan 5 herhaalde asielaanvragen hebben ingediend waren afkomstig uit: Afghanistan, Algerije, Cuba,  Guinee, Irak, Jordanië, Sierra Leone, Syrië en staatloos.

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 51. In april was dat 149. De meeste nareizigers kwamen uit: Eritrea (29), Pakistan (12), Syrië (5), Ethiopië/Irak/onbekend (minder dan 5).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 24. In april was dat 11. De meeste AMV kwamen uit Syrië (12), gevolgd door Marokko (5) en Eritrea (minder dan 5).