Asielinstroom in maart 2022

Last update: 14 april 2022

In maart 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 4.202. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een stijging: in februari was dat 2.518.

De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in maart 2022 een asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (1.410), Afghanistan (538), Jemen (353), Turkije (210) en Somalië (177).

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in maart 2.921. In februari was dat 1.600. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (625), Afghanistan (502), Jemen (319), Somalië (157) en Turkije (154).

Russische inval Oekraïne
Oekraïne komt niet voor in de top 10 van herkomstlanden met eerste asielaanvragen. Reden hiervoor is dat Oekraïners tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie en geen asielaanvraag hoeven in te dienen in aanmeldcentrum Ter Apel.
De Russische Federatie staat met 83 asielaanvragen in maart op nummer 9 in de top 10 van eerste asielaanvragen. In januari en februari waren dat er respectievelijk 16 en 19. Er is dus sprake van een toename sinds het begin van het jaar.

Overbrenging Afghanistan
Van het bij herkomstland Afghanistan genoemde aantal van 502 eerste aanvragen, zijn 411 aanvragen ingediend door personen die uit Afghanistan zijn overgebracht naar Nederland.

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in maart 143. In februari waren dat er 145. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Nigeria (25), Afghanistan (13), Irak (10), Iran (8) en Syrië (8).

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in maart 1.138. In februari waren dat er 773. De top 5 van herkomstlanden van nareizigers bestaat uit: Syrië (777), staatloos (67), Turkije (54), onbekend (37) en Eritrea (33).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in maart 248. In februari waren dat er 186. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (75), Somalië (41), Eritrea (31) Jemen (21) en Afghanistan (14).