Asielinstroom in juli 2020

Last update: 14 augustus 2020

​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hadden in de eerste helft van dit jaar  impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan. Vanaf juni loopt de totale asielinstroom (te weten het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) weer op (juni: 888). Het aantal asielaanvragen bedroeg in juli 1679 .

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen bedroeg 1206 . In juni was dat 652. De top 5 herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (398), Turkije (127), Algerije en Marokko (beide 67), Nigeria (58) en onbekend (57).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg 234. In juni was dat 178. De top 5 herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend bestaat uit: Irak (30), Iran (26), Marokko (19), Afghanistan (15) en Algerije (14).

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 239. In juni was dat 58. De meeste nareizigers kwamen uit: Syrië (139), Turkije (71), Eritrea (9), staatloos (7) en Irak (6).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 93. In juni was dat 39. De top 5 herkomstlanden van AMV bestaat uit Syrië (36), Marokko (11), Afghanistan (10), Eritrea (8) en Algerije (6).