Asielinstroom in januari 2023

Last update: 10 februari 2023

In januari 2023 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.991. Ten opzichte van de voorgaande maand betreft dit een daling: in december was dat 3.243

Eerste asielaanvragen 

Het aantal eerste asielaanvragen was in januari 2.490. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande maand (2.595). 
De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in januari een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (638), Turkije (163), Somalië (161), Jemen (156) en Algerije (153).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) 

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) was in januari 261. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande maand; toen waren dat er 256. Het merendeel (87) was afkomstig uit Syrië, gevolgd door Somalië (50) en Eritrea (33).

Herhaalde asielaanvragen 

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in januari 111. In december waren dat er 149. 

Nareizigers 

In januari was het aantal ingereisde nareizigers 390. Dit is een daling ten opzichte van de maand december (499).