Asielinstroom in februari 2023

Last update: 10 maart 2023

In februari 2023 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.823. Ten opzichte van de voorgaande maand betreft dit een daling: in januari was dat 3.006.  

Asieltrend februari 2023 Nederlands

Eerste asielaanvragen 

Het aantal eerste asielaanvragen was in februari 2.194. Dat is een daling ten opzichte van januari (2.499).  De belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers die in februari een eerste asielaanvraag indienden zijn: Syrië (455), Somalië (157),  Turkije (155), Jemen (152), Algerije (138) en Eritrea (138).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) 

In februari werden 240 asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Dit is een daling ten opzichte van de voorgaande maand; toen waren dat er 252. 

De meeste aanvragen kwamen uit Eritrea (57), Syrië (55) en Somalië (52). Het aantal aanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Syrië lag daarmee lager dan de voorgaande maand (89). Uit Eritrea kwamen juist meer aanvragen van AMV’ers dan in januari (30). 

Herhaalde asielaanvragen 

Het aantal herhaalde asielaanvragen is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. Dit ging in februari om 117 aanvragen. In januari waren dat er 116. 

Nareizigers 

In februari was het aantal ingereisde nareizigers 512. Dit is een stijging ten opzichte van de maand januari (391).