Asielinstroom in februari 2020

Last update: 6 april 2020

​In februari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.136. Dat is een daling ten opzichte van januari (2.601).

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in februari bedroeg 1.514. Dat is een daling ten opzichte van januari: 1.967. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (317), Turkije (96), Algerije (92), Nigeria (85) en Marokko (75).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen in februari bedroeg 152. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (januari: 167). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (24), Iran (18), Irak (16), Nigeria (14) en Eritrea (10). 

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers in de maand februari (470) is iets hoger dan in januari (467). De top 3 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit dezelfde landen als in januari: Eritrea (198), Syrië (165) en Jemen (33), gevolgd door staatloos (14), Afghanistan en Turkije (beide 9).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 76. Dat is een flinke daling ten opzichte van januari (125). De top 5 van landen van herkomst bestaat uit: Syrië (28), Marokko (13), Afghanistan (7), Algerije (6) en Irak (5).