Asielinstroom in december 2022

Last update: 11 januari 2023

In december 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 3.243. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een daling: in november was dat 4.584. Hiermee komt de totale asielinstroom dit jaar op 47.991, dat is hoger dan in 2021 (36.620).

Grafiek asieltrends december 2022 Nederlands

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen was in december 2.595. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande maand (4.072).
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in 2022 komt hiermee op 35.535. Dat is hoger dan in 2021, toen was het 24.686.
De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in december een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (794), Somalie (175), Turkije (173), Algerije (154) en Jemen (127).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) was in december 256. Dit is een daling ten opzichte van de voorgaande maand; toen waren dat er 516. Het merendeel (126) was afkomstig uit Syrië, gevolgd door Somalië (48) en Eritrea (27).
Het totaal aantal AMV dat in 2022 een asielaanvraag deed is 4.207. In 2021 waren dat er 2.191.

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in december 149. In november waren dat er 130. In 2022 waren er in totaal 1.529 herhaalde asielaanvragen.

>Nareizigers

In december was het aantal ingereisde nareizigers 499. Dit is een stijging ten opzichte van de maand november (382).
Het totaal aan ingereisde nareizigers in 2022 is 10.927. Dat is meer dan het totaal in 2021 (10.120).grafiek asieltrends december Nederlands