Annelore Roelofs verlaat de IND

Last update: 10 maart 2022

Waarnemend hoofddirecteur Annelore Roelofs verlaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Met ingang van 28 maart wordt zij Algemeen Directeur van Waternet, een publieke organisatie die onder meer zorgt voor het drinkwater voor 450.000 huishoudens in Amsterdam en omgeving.

Roelofs trad in mei 2020 aan als plaatsvervangend Hoofddirecteur om voor de organisatie te werken aan het programma vernieuwing asiel en om de Taskforce dwangsommen aan te sturen. Na het vertrek van oud-hoofddirecteur Aly van Berckel fungeerde zij vanaf april 2021 tot februari dit jaar als waarnemend hoofddirecteur. 

In februari trad Rhodia Maas aan als directeur-generaal IND.