Rhodia Maas benoemd als directeur-generaal IND

Last update: 26 november 2021

Rhodia Maas wordt met ingang van 1 februari aangesteld als directeur-generaal IND. Vrijdag 26 november stemde de ministerraad in met haar voordracht. Met haar komst naar de IND keert Maas terug naar het voor haar vertrouwde werk in de vreemdelingenketen.

Rhodia Maas kent de IND goed; eerder werkte zij er als directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid. Sinds november 2016 is zij algemeen directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij onder andere algemeen directeur Dienst Terugkeer & Vertrek bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Rhodia Maas studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Eervol

"Ik ken de IND als een organisatie met betrokken professionals en ik kijk er dan ook erg naar uit om weer bij de IND te mogen werken", vertelt Rhodia Maas. "De IND heeft een grote verantwoordelijkheid het toelatingsbeleid zorgvuldig, tijdig en met oog voor de mens achter de aanvraag, uit te voeren. Dat moeilijke werk doet de IND onder het vergrootglas van politiek en media. Er ligt een stevige opgave om de komende jaren te werken aan betrouwbaarheid en responsiviteit van de organisatie. Ik heb er vertrouwen in dat we daar samen met alle betrokken (maatschappelijke) partners grote stappen in kunnen zetten. Ik vind het eervol dat ik hieraan leiding mag gaan geven."

Tijdigheid en kwaliteit

De directeur-generaal van de IND wordt aangesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). "Rhodia beschikt over een ruime ervaring in de uitvoering en kent het werk in de migratieketen goed", aldus Dick Schoof, secretaris-generaal van JenV. "Zij is mensgericht en heeft daarnaast een goed beeld van wat er nodig is om de keten te laten functioneren en tijdigheid en kwaliteit goed te laten samengaan in het belang van zowel de aanvrager als de samenleving."