Ander aanmeldproces Oekraïense vluchtelingen: verblijfsbewijs binnen 4 weken ophalen

Last update: 14 juni 2024

Het aanmeldproces voor vluchtelingen uit Oekraïne, die nieuw aankomen in Nederland, verandert per 17 juni. Zij moeten binnen vier weken na inschrijving bij de gemeente door de IND laten toetsen of zij voldoen aan de voorwaarden onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) en hun verblijfbewijs ophalen bij het IND-loket. Tot nu toe gold hier geen specifieke termijn voor.  

Het is belangrijk om snel te toetsen of iemand in aanmerking komt voor verblijf op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB). Wie daar recht op heeft, ontvangt een verblijfssticker. Hiermee kunnen Oekraïners laten zien dat zij in Nederland mogen zijn en dat ze recht hebben op tijdelijke bescherming. Zo wordt ook voorkomen dat iemand ten onrechte een plek in de gemeentelijke opvang bezet houdt.  

Brief van gemeenten

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen van de gemeente een brief met informatie over het nieuwe aanmeldproces. Wie niet binnen vier weken een afspraak maakt, krijgt bericht waarin staat dat de IND van plan is om de aanvraag voor RTB en asiel niet verder te behandelen. Vervolgens heeft iemand dan  de mogelijkheid om hierop te reageren en zich alsnog te melden. Als dat niet binnen vier weken gebeurt, worden de RTB- en asielaanvraag stop gezet.
Er zijn ook vluchtelingen uit Oekraïne die al een tijd in de gemeentelijke opvang verblijven zonder dat ze door de IND zijn getoetst en een verblijfbewijs hebben opgehaald. Vanaf 17 juni worden zij per brief opgeroepen om dit binnen vier weken alsnog te doen. Ook voor hen geldt dat anders hun aanvraag voor RTB en asiel niet verder behandeld zal worden (eerst met een voornemen, daarna pas definitief besluit).

Meer informatie over het aanmeldproces: Handreiking aanmeldprocedure vluchtelingen uit Oekraïne | Brochure | Rijksoverheid.nl