68.000 vluchtelingen uit Oekraïne voorzien van een verblijfssticker

Last update: 1 november 2022

De IND heeft inmiddels 68.000 vluchtelingen uit Oekraïne voorzien van een bewijs van verblijf. Het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven bij een gemeente en onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

De afgelopen weken is extra personeel ingezet en zijn de openingstijden verruimd om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven om een afspraak te maken. Gemeenten en werkgevers konden met groepen langskomen, zodat zoveel mogelijk vluchtelingen in één keer geholpen konden worden.

Grote prestatie

‘Er is door heel veel IND’ers een grote inspanning geleverd om iedereen die daar recht op heeft, tijdig van een sticker te voorzien’, zegt DG IND Rhodia Maas. ‘Dat is een grote prestatie, zeker nu de IND ook op andere gebieden zo onder druk staat. Ik ben er trots op dat we dit resultaat samen hebben neergezet.’

Sticker als bewijs om te mogen werken in Nederland

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een verblijfssticker nodig om te bewijzen dat zij mogen werken in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning. Het is dan ook al een tijd druk bij de locaties waar stickers worden uitgereikt. In september werd de uitgifte van stickers tijdelijk gepauzeerd door een grondstoffentekort, maar sinds begin oktober heeft de IND dit op grote schaal hervat. In de laatste weken zijn zo’n 30.000 afspraken opengesteld, waarbij bijna de helft van de mensen helaas niet op de afspraak verscheen. Dit komt waarschijnlijk doordat er groepsafspraken zijn gemaakt voor mensen die zelf al een sticker opgehaald hadden.  

Oekraïners ontvangen een sticker

Grootste groep nu in bezit van sticker

Verreweg de meeste vluchtelingen uit Oekraïne die daar recht op hebben, zijn nu in het bezit van een verblijfssticker. De verwachting is dat een kleine groep nog een sticker moet krijgen, maar om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend. Dat komt doordat kinderen onder de 14 jaar geen sticker hoeven te hebben, maar wel meegeteld worden in het totaal aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Ook wordt niet bijgehouden hoeveel mensen teruggekeerd zijn. Vanaf 1 november blijft de IND stickers uitreiken aan mensen die deze nog niet hebben, die net gearriveerd zijn in Nederland of aan kinderen die 14 jaar worden. Hiervoor kunnen zij op < lang="NL">afspraak< terecht in Amsterdam.

Terugkeer naar ander land

De afgelopen weken hebben zich ook enkele honderden Oekraïners gemeld voor een bewijs van verblijf die daar geen recht op hebben. Zij vallen niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, omdat zij voor het uitbreken van de oorlog al een verblijfsvergunning hadden in een ander Europees land. Zij worden verzocht terug te keren naar het land waar ze verbleven of bescherming te vragen via de asielprocedure.