Naturalisatie of optie: positieve beslissing

Laatste update: 12 september 2022

U hebt een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor naturalisatie of optie. Lees wat er nog moet gebeuren voordat u Nederlander wordt.

Ondertekening Koninklijk Besluit Nederlanderschap

Volgens de IND voldoet u aan alle voorwaarden om Nederlander te worden. De IND stuurt deze beslissing door naar de koning van Nederland. De koning moet zijn handtekening zetten. Met deze handtekening geeft de koning officieel toestemming om u de Nederlandse nationaliteit te geven. Dit heet een Koninklijk Besluit.

Verplichte deelname naturalisatieceremonie

U wordt pas Nederlander als u naar de verplichte naturalisatieceremonie gaat. Doe dit binnen 1 jaar na de positieve beslissing. Doet u dit niet? Dan krijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. En moet u opnieuw een verzoek om naturalisatie doen.

Gemeenten organiseren naturalisatieceremonies. De gemeente viert samen met u dat u Nederlander bent geworden. Maar in de naturalisatieceremonie is vooral ook aandacht voor de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.

Verklaring van verbondenheid afleggen

Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. U verklaart dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Daarna krijgt u een bewijs dat u Nederlander bent geworden: het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging.
 

Naturalisatieceremonie ook verplicht voor kinderen van 16 jaar en ouder

Was uw kind bij het indienen van het verzoek om naturalisatie 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook verplicht naar de naturalisatieceremonie. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan hoeft uw kind niet naar de ceremonie, maar het mag wel.

Nederlands paspoort aanvragen

Bent u bij de naturalisatieceremonie geweest? En hebt u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging gekregen? Dan kunt u bij uw gemeente een Nederlands paspoort aanvragen.

Hebt u een vreemdelingen of vluchtelingenpaspoort? Dan moet u deze inleveren als u het Nederlandse paspoort ophaalt.

Afstand doen van nationaliteit

Bent u Nederlander geworden? En hebt u bij de aanvraag voor naturalisatie of optie verklaard dat u afstand doet van uw andere nationaliteit? Vaak kunt u dit doen bij de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland.

Na-naturalisatie kind

Is uw kind niet samen met u genaturaliseerd? Ook nadat u zelf Nederlander bent geworden kunt u nog een aanvraag om naturalisatie doen voor uw kind. Dit heet na-naturalisatie.
 

Voorwaarden na-naturalisatie kind

Voorwaarden na-naturalisatie kind geboren tijdens uw naturalisatieprocedure

Is uw kind geboren tijdens uw naturalisatieprocedure? Dan is de aanvraag voor het kind gratis als u de aanvraag binnen 1 jaar doet nadat u zelf Nederlander bent geworden.