4 resultaten

Online aanvraagformulier

Visum bezwaar

Ander formulier 1310

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Ander formulier 4034

Machtiging Bezwaarschrift visumbeschikking

Online aanvraagformulier

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens. U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.