9 resultaten

Ander formulier 1310

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Ander formulier

Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod

Ander formulier 4031

Vragenlijst (1) Visumaanvraag

Ander formulier 4034

Machtiging Bezwaarschrift visumbeschikking

Ander formulier 7155

Machtiging verzoek om stukken of gegevens

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier vermissing

Aanvraag omdat u uw verblijfsdocument kwijt bent of deze is gestolen.
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier vervanging

Aanvraag omdat uw verblijfsdocument beschadigd is of omdat er verkeerde informatie op staat.
Online aanvraagformulier

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens. U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.
Online aanvraagformulier

Visum bezwaar

  U wilt bezwaar maken tegen de beslissing op een visumaanvraag.