Afstand doen van andere nationaliteit

​Als u Nederlander wordt, moet u afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt. Dit betekent dat u die nationaliteit opzegt.

Hebt u op dit moment meer dan één nationaliteit? De informatie op deze pagina geldt voor elke nationaliteit die u hebt.

Afstand doen van nationaliteit verplicht bij naturalisatie

Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u na naturalisatie afstand doen van uw andere nationaliteit. De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteiten beperken. Want het is niet altijd duidelijk wat uw rechten en plichten zijn als u meer dan één nationaliteit hebt. De rechten en plichten van uw andere nationaliteit kunnen botsen met die van de Nederlandse nationaliteit.

Afstand doen na optie

Wordt u Nederlander door optie? Dan kunt u vaak uw andere nationaliteit houden. Vraagt u optie aan omdat u vanaf de dag waarop u 4 jaar oud werd in het Koninkrijk der Nederlanden woont? Dan moet u wel afstand doen van uw andere nationaliteit.

Uitzonderingen: wanneer afstand doen niet hoeft

Soms mag u uw andere nationaliteit houden, volgens de Nederlandse wet. De IND vraagt u dan niet om afstand te doen van uw andere nationaliteit. U kunt er wel zelf voor kiezen om afstand te doen, als u dat wilt. 

In de volgende situaties is afstand doen niet verplicht:

 • U bent getrouwd met een Nederlander. Of u bent geregistreerd partner van een Nederlander.
 • U hebt een verblijfsvergunning asiel.
 • U hebt in 2007 of 2008 een verblijfsvergunning Regeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) gekregen. U bent na 1 november 2021 Nederlander geworden. Was u in 2007 of 2008 minderjarig? Dan geldt de vrijstelling als u na 1 juni 2021 Nederlander bent geworden. Ook als u inmiddels een andere verblijfsvergunning hebt, hoeft u geen afstand te doen.
 • U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden en daar woont u nu ook. U hoeft niet altijd in het Koninkrijk te hebben gewoond.
 • U hebt de nationaliteit van een staat die niet wordt erkend door Nederland. Bijvoorbeeld Taiwan of de Palestijnse Gebieden.

Let op: soms verliest u uw andere nationaliteit automatisch als u Nederlander wordt. Dit ligt aan de regels van het land van uw nationaliteit.

Landenlijst: regels per nationaliteit

Volgens de Nederlandse wet moet u afstand doen van uw andere nationaliteit, als dit kan. Voor de meeste landen geldt dat u afstand kunt doen van uw nationaliteit. Maar soms kan afstand doen niet, volgens de wet of overheid van dat land. Dan vraagt de IND dit ook niet van u. Soms verliest u automatisch uw andere nationaliteit als u Nederlander wordt.

Afstand doen: hoe werkt het?

Kunt u afstand doen van uw nationaliteit, volgens de regels van het land van uw nationaliteit? En geldt voor u geen uitzondering volgens de Nederlandse wet? Dan moet u afstand doen van uw nationaliteit als u Nederlander bent geworden.

 • 1. Onderzoeken wat het voor u betekent

   ​Zorg dat u weet wat voor u de voordelen en nadelen zijn van Nederlander worden. En dat u weet wat er voor u verandert als u afstand doet van uw nationaliteit.

 • 2. Uitzoeken hoe u afstand doet

  ​U doet afstand van uw nationaliteit bij de overheid van het land van uw nationaliteit. Afstand doen kost altijd geld en tijd. Zorg dat u weet hoeveel, voordat u een aanvraag voor naturalisatie doet. Neem hiervoor contact op met het consulaat of de ambassade van het land van uw nationaliteit in Nederland (of België).

 • 3. Verklaring invullen bij aanvraag voor naturalisatie

  ​Hebt u besloten dat u Nederlander wilt worden? Dan vraagt u naturalisatie aan bij de gemeente waar u woont. Bij die aanvraag moet u een verklaring invullen. Daarin zegt u dat u afstand wilt doen van uw andere nationaliteit als u Nederlander bent geworden. Of u vraagt in de verklaring om een vrijstelling.

  Vragen om vrijstelling afstand doen

  Heel soms heeft afstand doen zulke grote nadelen, dat u kunt vragen of afstand doen in uw situatie niet hoeft. U moet dan een goede reden geven. Bijvoorbeeld:

  • U moet om afstand te doen een hoog bedrag betalen aan de overheid van uw land.
  • U verliest bepaalde rechten als u afstand doet van uw nationaliteit. Hierdoor verliest u veel geld. Bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt erven van uw familie.
  • U moet uw militaire dienstplicht doen (of afkopen) voordat u afstand mag doen.

  Documenten

  U moet zelf met documenten laten zien waarom u vindt dat u geen afstand kunt doen. Vaak komen deze documenten uit het buitenland. U moet ze dan misschien eerst laten vertalen en legaliseren.

  Beslissing IND

  De IND beslist bij het behandelen van uw naturalisatieaanvraag of u een vrijstelling krijgt. U kunt niet meer vragen om een vrijstelling nadat u Nederlander bent geworden. Krijgt u een vrijstelling? Dan hoeft u geen afstand van uw nationaliteit te doen. Beslist de IND dat u geen recht hebt op een vrijstelling? En wilt u nog steeds Nederlander worden? Dan moet u in een nieuwe verklaring invullen dat u afstand wilt doen van uw nationaliteit.

 • 4. Blijf bereikbaar: nieuw adres doorgeven

  U moet bereikbaar blijven voor de IND tot u afstand hebt gedaan van uw nationaliteit. Kort na de naturalisatieceremonie stuurt de IND u een brief waarin staat dat u afstand moet doen van uw andere nationaliteit. Bent u niet bereikbaar per post? Dan mist u belangrijke informatie. Dit kan ervoor zorgen dat uw Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, omdat u niet op tijd afstand van uw nationaliteit hebt gedaan.

  Verhuizing binnen Nederland

  De IND haalt uw adresgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de gemeenten. Zorg dat het adres in de BRP klopt als u bent verhuisd.

  Verhuizing naar buitenland

  Hebt u geen adres meer in Nederland?  Geef dan op tijd een buitenlands adres door aan de IND. En het liefst ook een emailadres. Stuur uw adresgegevens plus uw v-nummer naar:

  Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
  Postbus 3
  9560 AA  TER APEL

  Digitale post

  Wilt u post van de IND ook digitaal krijgen? Meld u aan voor de Berichtenbox van MijnOverheid.

 • 5. Afstand nationaliteit aanvragen

  ​U krijgt een brief van de IND waarin staat dat u afstand moet doen van uw andere nationaliteit. Hebt u de brief gekregen? Vraag dan zo snel mogelijk aan de overheid van het land van uw nationaliteit om uw nationaliteit op te zeggen. Dit  kan vaak bij het consulaat of de ambassade van dat land in Nederland (of België).

 • 6. Bewijs van uw vraag om afstand nationaliteit opsturen

  Nadat de IND u een brief heeft gestuurd, hebt u 3 maanden om een bewijs van uw vraag om afstand op te sturen. In de brief staat wat u precies moet opsturen. Soms lukt het al om binnen 3 maanden uw nationaliteit te verliezen. Dan hoeft u alleen het bewijs van verlies van uw nationaliteit naar de IND te sturen.

 • 7. Kopie van bewijs van verlies nationaliteit opsturen

  ​Na verlies van uw nationaliteit krijgt u van de overheid van het land van uw nationaliteit een officieel document. Hierin staat dat u uw nationaliteit hebt opgezegd. Een kopie van dit document stuurt u op naar de IND. U moet dit document misschien eerst laten vertalen en legaliseren.


Intrekking Nederlandse nationaliteit

Moet u afstand doen van uw andere nationaliteit, maar doet u dit niet? Dan kan de IND uw Nederlandse nationaliteit intrekken.


Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.