• Home
 • Buitenlandse investeerder

Buitenlandse investeerder

U wilt in Nederland wonen en investeren. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U investeert een bedrag van minimaal € 1.250.000 in een onderneming gevestigd in Nederland of in een fonds dat volgens het Ministerie van Economische Zaken past binnen de SEED-regeling, een participatiefonds of contractueel samenwerkingsverband dat investeert in een onderneming in Nederland. Investeren in onroerend goed voor eigen bewoning is uitgesloten.
 • U stort het te investeren bedrag op een bankrekening van een Nederlandse bank of een bank van een EU-lidstaat met een vestiging in Nederland. Deze vestiging staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Banken die onder toezicht staan maken gebruik van het Europees Paspoort.
 • Uw investering heeft een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Dit wordt getoetst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor maakt de RVO gebruik van een puntensysteem. De toegevoegde waarde blijkt als de investering aan 2 van de volgende 3 criteria voldoet:
  • Binnen 5 jaar worden ten minste 10 arbeidsplaatsen gecreëerd.
  • Een bijdrage aan vergroting van de innovativiteit van het Nederlandse bedrijf; dit kan onder meer blijken uit het inbrengen van een patent/octrooi, het investeren in innovativiteit (zowel technologisch als niet-technologisch) of het investeren in een bedrijf dat behoort tot een topsector.
  • Er is een overige niet-financiële toegevoegde waarde, zoals specifieke kennis, netwerken, afnemers en actieve betrokkenheid van de investeerder.
 • Het vermogen waaruit wordt geïnvesteerd heeft geen malafide herkomst. De IND kan hierover informatie inwinnen bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland. U geeft toestemming om onderzoek te laten doen in het buitenland naar de herkomst van uw vermogen.
 • U hebt bij een eerdere aanvraag om een verblijfsvergunning geen onjuiste gegevens verstrekt of relevante gegevens achtergehouden.
 • U hebt niet eerder onrechtmatig in Nederland verbleven.

Kosten

Deze aanvraag kost € 2223.  

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning wordt verleend voor maximaal 3 jaar.
De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan verlengd worden met 5 jaar.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'arbeid vrij toegestaan'.  U mag met de verblijfsvergunning vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder) in Nederland zonder TWV werken.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.