• Home
 • Plichten van de referent voor een familielid

Plichten van de referent voor een familielid

Laat u uw familielid naar Nederland komen? Dan bent u de referent. Een referent heeft een informatieplicht en een administratie- en bewaarplicht. Op deze pagina leest u wat deze verplichtingen betekenen.


Informatieplicht

De informatieplicht betekent dat u de IND moet informeren over wijzigingen in uw situatie of in die van uw familielid.

Informatieplicht tijdens de procedure

Dit is voordat uw familielid de verblijfsvergunning heeft opgehaald. Meld wijzigingen die van invloed zijn op het besluit van de IND. Bijvoorbeeld:

 • Als uw relatie of familieband verbroken is.
 • Als uw inkomen daalt tot onder het normbedrag.
 • Als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt.
 • Als u een andere werkgever krijgt.

Voldoet  uw familielid door de wijzigingen niet meer aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning? Dan kan IND de aanvraag afwijzen of de mvv en verblijfsvergunning intrekken.

Meld een wijziging meteen aan de IND. Dit doet u per brief.

Informatieplicht na de procedure

Dit is als uw familielid de verblijfsvergunning heeft opgehaald. Meld wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor het verblijfsrecht van uw familielid. Bijvoorbeeld:

 • U of uw familielid heeft een bijstandsuitkering aangevraagd.
 • U en uw familielid wonen niet meer samen.
 • Uw relatie of familieband is verbroken.
 • Uw familielid is uit Nederland vertrokken.

Voldoen u en uw familielid door de wijziging niet meer aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning? Dan kan de IND de verblijfsvergunning intrekken.

Meld een wijziging binnen 4 weken aan de IND. Gebruik hiervoor het Meldingsformulier voor familie en gezin. Staat uw wijziging niet op het meldingsformulier? Leg uw wijziging dan uit in een aparte brief. Stuur de brief samen met het meldingsformulier naar de IND.

Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? U kunt een verhuizing persoonlijk, schriftelijk en vaak ook digitaal doorgeven aan de gemeente. Doe dit 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen nadat u verhuist. U hoeft uw verhuizing dan niet aan de IND door te geven. De IND ontvangt een bericht van de gemeente.

Hebt u de verhuizing niet op tijd doorgegeven aan de gemeente?  Dan moet u de IND zelf informeren. Gebruik hiervoor het Meldingsformulier voor familie en gezin.

Administratieplicht

U moet de documenten bewaren die u hebt gebruikt bij de aanvraag voor de verblijfsvergunning van uw familielid.

U bewaart de volgende documenten voor uw partner:

 • De gelegaliseerde huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap of ongehuwdverklaring van uw partner.
 • De documenten die aantonen dat uw inkomen voldoet aan de inkomenseisen.

U bewaart de volgende documenten voor uw minderjarige kind:

 • De gelegaliseerde geboorteakte.
 • De gelegaliseerde documenten die aantonen dat u of uw partner het gezag heeft over uw kind.

U bewaart de volgende documenten voor uw adoptiekind:

 • Het document waaruit de identiteit van het kind blijkt.
 • De gelegaliseerde documenten die aantonen dat de biologische ouders afstand hebben gedaan van het adoptiekind.
 • Het gelegaliseerde document van instemming van de autoriteiten in het land van herkomst dat het adoptiekind wordt opgenomen in uw gezin.

U bewaart de volgende documenten voor uw pleegkind:

 • De gelegaliseerde documenten die de familierechtelijke relatie tussen u en uw pleegkind aantonen.
 • De gelegaliseerde documenten waarmee de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) en, als dat vereist is, de autoriteiten van het land van herkomst instemmen met het verblijf van het pleegkind in uw gezin.
 • De documenten die aantonen dat u zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen hebt.
 • De gelegaliseerde documenten die aantonen dat u het gezag hebt over uw pleegkind.

Controle door de IND

De IND controleert of u zich houdt aan de informatieplicht en de administratie- en bewaarplicht. Doet u dit niet? Dan kunt u een waarschuwing of bestuurlijke boete krijgen.

Wordt uw familielid door de Nederlandse overheid Nederland uitgezet? Dan kan de IND u de kosten van de uitzetting laten betalen.