• Home
  • Nederlanders die rechten kunnen ontlenen aan EU-recht

Nederlanders die rechten kunnen ontlenen aan EU-recht

Een Nederlander is een EU-onderdaan. Toch kan een Nederlander meestal geen rechten ontlenen aan het EU-recht. Een Nederlander valt wel onder het EU-recht wanneer hij gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer van personen.

In de volgende situaties kunt u als Nederlander rechten ontlenen aan het EU-recht

  • U hebt in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland (of in het VK vóór 31 december 2020) minimaal 3 maanden aaneengesloten samengewoond met uw partner of familielid met een andere nationaliteit. U had allebei verblijf op grond van het EU-recht. U was bijvoorbeeld geregistreerd als EU-burger in die lidstaat. En uw partner of familielid had een verblijfsdocument als familielid van een EU-burger.

    Uw EU-rechten vervallen wanneer u na het verblijf in een EU/EER-lidstaat of Zwitserland meer dan 6 maanden buiten de EU hebt verbleven.

  • U hebt, naast de Nederlandse, een andere EU/EER of Zwitserse nationaliteit. En u hebt op grond van het EU-recht gewoond in een andere lidstaat. Dit hoeft niet het land te zijn geweest van uw andere EU/EER of Zwitserse nationaliteit.

  • U had eerder de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. En u hebt in Nederland gewoond op grond van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer). U bent later via naturalisatie of optie Nederlander geworden.

  • U bent in Nederland geboren met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U hebt altijd in Nederland gewoond. U bent later via naturalisatie of optie Nederlander geworden.

  • U bent naar Nederland gekomen en u bent later Nederlander geworden. U hebt ook nog uw oorspronkelijke nationaliteit. Na uw naturalisatie of optie is het land van uw oorspronkelijke nationaliteit een EU/EER-lidstaat geworden.

Waar vind ik de procedure en voorwaarden?

Geldt één van deze situaties voor u? Kijk dan op de pagina Familieleden met een andere nationaliteit voor de voorwaarden en procedure.

Gelden deze situaties niet voor u? Kijk onder Familie voor de voorwaarden en procedure.