• Home
 • Nederlanders die rechten kunnen ontlenen aan EU-recht

Nederlanders die rechten kunnen ontlenen aan EU-recht

Een Nederlander is een EU-onderdaan. Toch kan een Nederlander meestal geen rechten ontlenen aan het EU-recht. Een Nederlander valt wel onder het EU-recht wanneer hij gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer van personen.

In de volgende situaties kunt u als Nederlander géén rechten ontlenen aan het EU-recht:

 • U hebt nooit in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland gewoond en nooit gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer).

 • U hebt, naast de Nederlandse, óók een andere EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. Maar u hebt nooit in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland gewoond en nooit gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer).

In de volgende situaties kunt u als Nederlander wél rechten ontlenen aan het EU-recht:

 • U hebt in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland minimaal 3 maanden aaneengesloten samengewoond met uw familielid zonder EU/EER of Zwitserse nationaliteit. Er moet tijdens deze periode van minstens 3 aaneengesloten maanden sprake zijn van daadwerkelijk rechtmatig verblijf op grond van het EU-recht én van de opbouw of bestendiging van een gezinsleven met uw familielid. Daarmee hebt u gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer). 

  Uw EU-rechten vervallen wanneer u na het verblijf in een EU/EER-lidstaat of Zwitserland meer dan 6 maanden buiten de EU hebt verbleven.

 • U hebt, naast de Nederlandse, óók een andere EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. En u hebt in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland gewoond en daarmee gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer). Dit hoeft niet het land te zijn geweest waarvan u mede de nationaliteit hebt.

 • U hebt via naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit verkregen. Een van de volgende situaties geldt voor u:

  • U hebt als EU/EER-onderdaan of Zwitser  in Nederland verbleven en gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer). U hebt later de Nederlandse nationaliteit verkregen.

  • U bent in Nederland geboren als EU/EER-onderdaan of Zwitser en u hebt altijd in Nederland gewoond. U hebt later de Nederlandse nationaliteit verkregen.

  • U bent naar Nederland gekomen en u hebt later de Nederlandse nationaliteit verkregen. U behield uw oorspronkelijke nationaliteit. Na uw naturalisatie is het land van uw oorspronkelijke nationaliteit een EU/EER-lidstaat geworden.

Voorwaarden en procedure

Wilt u verblijven bij een Nederlander voor wie het EU- recht geldt? Kijk onder Familieleden met een andere nationaliteit voor de voorwaarden en procedure.
Wilt u verblijven bij een Nederlander voor wie het EU-recht niet geldt? Kijk onder Familie voor de voorwaarden en procedure.