• Home
 • Inburgering bij sterkere verblijfsvergunning en naturalisatie

Inburgering bij sterkere verblijfsvergunning en naturalisatie

Wilt u een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd of humanitair niet-tijdelijk aanvragen? Of Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u meestal voldoen aan het inburgeringsvereiste. Dat betekent dat u voor de aanvraag ingeburgerd moet zijn. U toont dit aan met een inburgeringsdiploma. Lees meer over het inburgeringsvereiste en de vrijstellingen en ontheffingen.

Inburgeringsdiploma: voorwaarde voor sterkere verblijfsvergunning

Wilt u een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd of humanitair-niet tijdelijk aanvragen? Dan moet u meestal voldoen aan het inburgeringsvereiste. Dat betekent dat u eerst moet slagen voor het inburgeringsexamen. U krijgt dan een inburgeringsdiploma. Met het diploma kunt u een verblijfsvergunning aanvragen. 

De IND beoordeelt of u voldoet aan het inburgeringsvereiste.  Het inburgeringsvereiste is iets anders dan de inburgeringsplicht

Vrijstelling of ontheffing inburgeringsvereiste

 Soms kunt u vrijstelling of ontheffing krijgen van het inburgeringsvereiste. U hoeft dan geen inburgeringsdiploma te hebben als voorwaarde voor sterker verblijfsrecht. U kunt in aanmerking komen voor een vrijstelling of ontheffing als een van de volgende punten voor u geldt:

 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. 
 • U hebt het certificaat inburgering van de Wet inburgering 2021 (Wi 2021).
 • U hebt de Belgische of Luxemburgse nationaliteit.
 • U bent jonger dan 18 jaar of hebt de AOW-leeftijd bereikt. 
 • U hebt de Turkse nationaliteit of u bent gezinslid van iemand met de Turkse nationaliteit. De niet-geregistreerde partner wordt niet aangemerkt als gezinslid.
 • U hebt 8 jaar of langer in Nederland gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd.
 • U bent in het bezit van een document waarvoor vrijstelling van het inburgeringsvereiste geldt. In de Bijlage inburgeringsvereiste staat welke documenten dit kunnen zijn. 
 • U kunt door blijvende medische redenen het inburgeringsexamen niet maken. U kunt dit bewijzen met een document. In de Bijlage inburgeringsvereiste staat welke documenten dit kunnen zijn. 
 • U bent aantoonbaar voldoende ingeburgerd. U kunt dit bewijzen met een document. In de Bijlage inburgeringsvereiste staat welke documenten dit kunnen zijn.
 • U kunt ondanks geleverde inspanningen het inburgeringsexamen niet halen. U kunt dit bewijzen met een advies van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze voorwaarde geldt alleen als voor 1 januari 2022 inburgeringsplichtig werd.
 • U kunt door bijzondere individuele omstandigheden het inburgeringsexamen niet halen. U kunt dit bewijzen in de Bijlage inburgeringsvereiste staat hoe u dat kunt doen. 

Vrijstelling of ontheffing vragen

Vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsvereiste vragen doet u zo:

 1. Bekijk of u voldoet aan een van de voorwaarden om vrijstelling of ontheffing te krijgen.
 2. Verzamel de bewijzen. Zoals een diploma, getuigschrift, medisch advies of ander document.
 3. Vul de Bijlage inburgeringsvereiste in. 
 4. Stuur de bijlage en (gewaarmerkte) kopieën van de bewijzen mee met de aanvraag. Op een gewaarmerkte kopie staat een datum, handtekening en stempel. Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Stuur nooit het origineel op. Doet u de aanvraag bij een loket? Laat dan de originele bewijzen zien. 
 5. De IND bekijkt uw documenten en persoonlijke situatie en beoordeelt of u vrijstelling of ontheffing krijgt. 

Inburgeringsdiploma: voorwaarde voor naturalisatie

Wilt u Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen, ook wel naturalisatietoets genoemd. U krijgt een inburgeringsdiploma. Met dit diploma kunt u naturalisatie aanvragen.

Vrijstelling of ontheffing inburgeringsvereiste

Soms hoeft u niet eerst te slagen voor het inburgeringsexamen als voorwaarde voor naturalisatie. U hebt dan vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsvereiste. U kunt ook gedeeltelijke vrijstelling krijgen. Dan hoeft u niet alle onderdelen van het inburgeringsexamen te maken. In de folder Inburgeringsexamen: voorwaarde naturalisatie staat wanneer u (gedeeltelijke) vrijstelling kunt krijgen.  

Vrijstelling of ontheffing vragen

Vrijstelling of ontheffing vragen doet u zo:

 1. Bekijk in de folder Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie of u voldoet aan een van de voorwaarden om vrijstelling of ontheffing te krijgen. 
 2. Verzamel de originele bewijzen. Zoals een diploma, getuigschrift, medisch advies of ander document. 
 3. Bespreek de originele bewijzen met de gemeente waar u naturalisatie aanvraagt. De gemeente beoordeelt geen kopieën. 
 4. De gemeente beoordeelt de bewijzen en adviseert of u het inburgeringsdiploma wel of niet moet halen. 

Naturalisatie vanuit het buitenland

Wilt u vanuit het buitenland Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen. Dit heet de naturalisatietoets. U maakt de naturalisatietoets in Nederland of bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het buitenland.

Wilt u meer informatie over het inburgeringsvereiste bij naturalisatie vanuit het buitenland? Bekijk dan de folder Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie vanuit het buitenland

Taalniveau blijft A2 in 2022

De Nederlandse regering is van plan om het te behalen taalniveau voor het aanvragen van een sterkere verblijfsvergunning en naturalisatie te verhogen van niveau A2 naar niveau B1. Maar de verhoging naar niveau B1 zal naar verwachting in 2022 nog niet gebeuren. Daarom blijft het te behalen taalniveau in 2022 vooralsnog A2.

Inburgeringsplicht in Nederland

Soms moet u direct na uw eerste verblijfsvergunning ook al inburgeren in Nederland. U hebt dan inburgeringsplicht. Dat betekent dat u moet meedoen aan cursussen over de Nederlandse taal en maatschappij. U hebt 3 jaar om in te burgeren. DUO gaat over de inburgeringsplicht. 

Alle informatie over de inburgeringsplicht leest u op www.inburgeren.nl.

Wet inburgering 2021 

Bent u op of na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig? Dan geldt de Wet Inburgering 2021 (Wi 2021) voor u. Volgens de Wi 2021 hebben gemeenten een belangrijke rol bij uw inburgering. Zo helpt de gemeente u bijvoorbeeld om een inburgeringstraject op maat te kiezen. 

Zie ook

Basisexamen inburgering in het buitenland