• Home
 • (Online) aanvraagformulieren en brochures

(Online) aanvraagformulieren en brochures

Op deze pagina vindt u alle formulieren en brochures. We hebben veel formulieren en brochures. Gebruik het menu links (computer) of bovenaan (mobiel en tablet) de pagina om direct te gaan naar het soort publicatie dat u zoekt.


Aanmeldformulier Basisexamen inburgering buitenland

Dit is een formulier van het Ministerie van Sociale Zaken. De link verwijst u naar het online aanmeldformulier op de website Naarnederland.nl.

Online aanvraagformulieren

U kunt veel verblijfsvergunningen ook aanvragen via een online aanvraagformulier. Hiervoor hebt u DigiD met sms-controle of de DigiD app nodig. Een online aanvraag wordt sneller afgehandeld. U betaalt namelijk direct bij het verzenden van uw online aanvraag.

Inhoud

Toetsing aan het EU-recht + inschrijving van de burger van de Unie

Heeft de referent al een bewijs van inschrijving bij de IND of de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke formulier Aanvraag toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf).

U gaat een nieuw ontwikkeld online formulier gebruiken. Omdat dit formulier zich nog in de proeffase bevindt, kunt u door een IND-medewerker worden gebeld om naar uw ervaringen te vragen. Wilt u hieraan niet meewerken? Laat dit dan aan het begin van het telefoongesprek weten.

Aanvraag om bij een partner te wonen

Heeft de referent een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke formulier voor de aanvraag voor de verblijfsvergunning verblijf bij partner.

Vreemdeling heeft nog geen Nederlandse verblijfsvergunning:

Vreemdeling heeft een Nederlandse verblijfsvergunning, maar wil een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner:

Aanvraag voor een kind jonger dan 18 jaar om bij ouders te wonen

Aanvraag voor een in Nederland geboren kind

Heeft u (de vader of moeder) een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke formulier.

Aanvraag voor werk zoeken na een studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek in Nederland

U kunt dit online aanvraagformulier alleen gebruiken als u nu in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning.

Aanvraag voor een Working Holiday Programme of Working Holiday Scheme

U kunt dit online aanvraagformulier alleen gebruiken als u de Australische, Canadese of Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Voor deze aanvraag hebt u geen DigiD nodig. Hebt u de nationaliteit van Argentinië, Hongkong of Zuid-Korea? Ga dan naar de Nederlandse ambassade in uw land.

Aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk na verblijf als familie- of gezinslid

Hebt u een verblijfsvergunning als gezinslid van een houder van een Europese blauwe kaart? Dan kunt u de online aanvraag niet gebruiken. Ga naar het schriftelijke formulier aanvraag humanitair niet-tijdelijk.

Aanvraag voor de verlenging van uw verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (type I)

U kunt de verlenging nog niet altijd online aanvragen. Als u niet online kunt verlengen, dan krijgt u in het online aanvraagformulier een melding hierover. Gebruik dan het schriftelijke aanvraagformulier verlenging voor uw verblijfsdoel.

Aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene

U hebt een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (type I). U wilt een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd (type II) of EU-langdurig ingezetene (type V) aanvragen.

Aanvraag voor verlenging asiel bepaalde tijd of een aanvraag asiel onbepaalde tijd

U hebt een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (type III). U wilt uw vergunning verlengen. Of u wilt een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd (type IV) aanvragen.

Wilt u een aanvraag EU-langdurig ingezetene (type V) doen? Gebruik dan het schriftelijke formulier.

Aanvraag duurzaam verblijf voor EU/EER-burgers of Zwitsers en hun familieleden

Deze online aanvraag is voor EU/EER-burgers of Zwitsers en hun familieleden, die 5 jaar in Nederland wonen.

Aanvraag verblijfsdocumenten Withdrawal Agreement (WA/Brexit)

Online aanvraagformulier verblijfsdocument bepaalde tijd WAOnline aanvraagformulier verblijfsdocument duurzaam verblijf WAOnline aanvraagformulier document Grensarbeider WA

Aanvraag voor vernieuwen (verlengen) van uw verblijfsvergunning onbepaalde tijd of duurzaam verblijf

Met dit aanvraagformulier kunt u een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd (type II), asiel onbepaalde tijd (type IV), EU-langdurig ingezetene (type V) of duurzaam verblijf (type EU/EER) vernieuwen als de geldigheidsduur van het verblijfsdocument is verlopen.

Aanvraag omdat u uw verblijfsdocument kwijt bent of deze is gestolen

Aanvraag omdat uw verblijfsdocument beschadigd is of omdat er verkeerde informatie op staat

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Werkgevers, facilitators voor start-ups, onderzoeksinstellingen, au-pairbureaus en uitwisselingsorganisaties kunnen in Portaal Zakelijk online aanvragen doen. In Portaal Zakelijk ziet u na inlog alleen die aanvragen die u kunt doen. Welke aanvragen dit zijn, hangt af van uw status als referent. En voor welke vergunningen u erkend referent bent. 

Schriftelijke aanvraagformulieren

Voor het openen van deze formulieren hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig.

Visum voor maximaal 90 dagen

Het formulier voor het aanvragen van een visum, staat op de website van de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de visumaanvraag doet. U doet de aanvraag bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont.

Deze formulieren kunt u nodig hebben bij een aanvraag visum kort verblijf:

Aanvraag mvv + verblijfsvergunning vanuit het buitenland

Voor het aanvragen van een mvv + verblijfsvergunning bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland (enkel beschikbaar in het Engels):

Bij deze aanvragen kan het zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Familie

Aanvraag om bij een familie of gezinslid te wonen

Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning:

Voor het verlengen van de verblijfsvergunning:

Aanvraag voor gezinsleden van een werknemer door de erkende referent (werkgever)

Voor het aanvragen of het verlengen van een verblijfsvergunning voor de gezinsleden van een werknemer:

Aanvragen van erkenning als referent

Voor het aanvragen van erkenning als referent voor studie, kennismigrant en andere arbeidsgerelateerde doelen, wetenschappelijk onderzoeker en uitwisseling:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning studie

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de erkend referent:

Voor het verlengen van de verblijfsvergunning studie voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs door de student:

Voor de kennisgeving inkomende mobiliteit studie:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor het zoeken van werk na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek

U kunt dit formulier alleen gebruiken als u in Nederland bent. Woont u nog in het buitenland en hebt u een mvv nodig? Ga dan naar de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van uw nationaliteit of het land waar u met een geldige verblijfsvergunning woont.

Werken

Aanvraag voor een verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning wetenschappelijk onderzoeker

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de erkend referent:

Kennisgeving inkomende mobiliteit:

Aanvraag voor een Europese blauwe kaart (Blue Card)

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de erkend referent:

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de niet-erkend referent:

Aanvraag voor een GVVA

Met de formulieren hieronder kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Arbeid in loondienst (zoals kunst en cultuur of Aziatische horeca)
 • Arbeid als geestelijke bedienaar
 • Goederenlevering aan Nederlands bedrijf
 • Goederenlevering door Nederlands bedrijf
 • Lerend werken/Young Workers Exchange Program
 • Seizoenarbeid
 • Intra concern uitzendingen

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de erkend referent:

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de niet-erkend referent:

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de vreemdeling:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in Aziatische horeca (GVVA)

Had u vóór 1 januari 2022 al een verblijfsvergunning op basis van de Regeling Aziatische Horeca? Dan gebruikt uw werkgever het volgende formulier voor het verlengen van de verblijfsvergunning:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor arbeid op de Floriade Expo 2022

Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning kunt u contact opnemen met de Floriade Expo 2022. Stuur een mail naar visa@floriade.com.  De Floriade Expo 2022 zal de aanvraag indienen voor u / uw werknemer.

Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning:


Aanvraag voor een verblijfsvergunning Arbeid in loondienst (niet-GVVA)

Met de formulieren hieronder kunt u een verblijfsvergunning aanvragen voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Arbeid in loondienst (niet-GVVA, o.a als er geen tewerkstellingsvergunning nodig is)
 • Grensoverschrijdende dienstverlening
 • (doorbrengen van verlof na, afwachting van, of herstel van) Arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of mijnbouw installatie op een continentaal plat
 • Arbeid in loondienst als niet-geprivilegieerd militair of als niet-geprivilegieerd burgerpersoneel

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de erkend referent:

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de niet-erkend referent:

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning door de vreemdeling:

Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning:

Voor het verlengen van de verblijfsvergunning:

Uitwisseling

Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair en particuliere uitwisseling

Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning door de erkende referent:

Aanvraag voor een Working holiday

Aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk

Het gaat om de volgende verblijfsvergunningen:

 • Slachtoffer van eergerelateerd en huiselijk geweld
 • Slachtoffer van mensenhandel die niet kan of wil meewerken aan het strafproces
 • Verblijf in afwachting van vaststelling Nederlanderschap
 • Buiten schuld niet kunnen vertrekken
 • In verband met remigratie op grond van de Remigratiewet
 • Verwesterde schoolgaande minderjarige Afghaanse vrouw en ouders, broer of zus.
 • Tijdelijke plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag
 • Omdat u zich bevindt in de terminale fase van een ziekte
 • Kinderbeschermingsmaatregel
 • Medische behandeling en uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw

Aanvraag voor een verblijfsvergunning:

Aanvraag voor het verlengen van de verblijfsvergunning:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk

Het gaat om de volgende verblijfsvergunningen:

Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning:

Voor verlenging van de verblijfsvergunning:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder

Voor het aanvragen en verlengen van de verblijfsvergunning:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning als status langdurig ingezetene in een ander EU-land of gezinslid van iemand met de status langdurig ingezetene in een ander EU-land

Voor de aanvraag van de verblijfsvergunning in Nederland:

Voor het verlengen van de verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene:

Deze aanvraagformulieren bevatten niet alle soorten verblijfsvergunningen die u kunt aanvragen. Staat de verblijfsvergunning die u wilt aanvragen niet in het formulier? Gebruik dan het formulier voor de verblijfsvergunning die u wilt aanvragen.

Aanvraagformulier voor Turkse burgers en hun gezinsleden

Met het volgende formulier kunt u de volgende verblijfsvergunningen aanvragen:

 • Arbeid in loondienst op grond van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije.
 • Zoekjaar na verbreken huwelijk
 • Voortgezet verblijf na zoekjaar
 • Driejarenbeleid
 • Arbeid als kennismigrant of als onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801

Voor het aanvragen van alle andere verblijfsvergunningen gebruikt u de formulieren voor de verblijfsvergunning.

Aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel

Voor het doen van een nieuwe asielaanvraag na afwijzing of intrekking van een verblijfsvergunning asiel:

Voor het verlengen van de asiel bepaalde tijd of de aanvraag asiel onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene:

Aanvraag verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene

Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene (type V) of regulier onbepaalde tijd (type II):

Voor de aanvraag asiel onbepaalde tijd (type IV):

Aanvraagformulieren voor EU/EER-burgers, Zwitsers en hun gezinsleden

Formulier voor registratie bij de IND:

Formulier voor toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) – voor gezinsleden van EU/EER-burgers en Zwitsers

Voor de aanvraag duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden:

Voor vernieuwing van uw verblijfsdocument voor verblijf bij uw minderjarige Nederlandse kind:

Aanvraag verblijfsdocument als verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind - 6050

Aanvraag verblijfsdocumenten Withdrawal Agreement (WA/Brexit)

Aanvraag Verblijfsdocument bepaalde tijd WA + aanvraag document Grensarbeider WA
Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf WA

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

U kunt dit aanvraagformulier gebruiken in de volgende situaties:

 • Uw verblijfsdocument is kwijt of gestolen.
 • Uw verblijfsdocument is beschadigd.
 • Er staat verkeerde informatie op uw verblijfsdocument
 • U wilt uw arbeidsrechten wijzigen op het verblijfsdocument (omdat u nu vrij mag werken in Nederland).
 • U wilt uw verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd (type II) vernieuwen (verlengen).
 • U wilt uw verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd (type IV) vernieuwen (verlengen).
 • U wilt uw verblijfsvergunning duurzaam verblijf (EU/EER) vernieuwen (verlengen).
 • U wilt een Vreemdelingenidentiteitsbewijs (W- of W2-document) aanvragen of verlengen.

Losse bijlagen voor de aanvraagformulieren

Soms moet u in de online aanvraag een bijlage (laten) invullen en ondertekenen, scannen en uploaden bij de aanvraag. Of u hebt een extra bijlage nodig als u een schriftelijke aanvraag invult. Hiervoor vindt u hier een lijst met alle bijlagen die u bij aanvraag nodig kunt hebben.

De schriftelijke aanvraagformulieren die u hier downloadt bevatten alle bijlagen die u bij die aanvraag nodig heeft. U hoeft die bijlagen dus niet nog apart te downloaden.

Voor het openen van deze formulieren hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig.

Meldingsformulieren

Voor het openen van de schriftelijke formulieren hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig.

Meldingsformulier vreemdeling

Gebruik dit formulier als u de vreemdeling bent en een wijziging wilt doorgeven:

Meldingsformulier voor de referent van een familie- of gezinslid

Gebruik dit formulier als u de referent bent voor een familie- of gezinslid:

Meldingsformulier wijzigingen erkend referentschap

Gebruik dit formulier als u erkend referent bent en een wijziging over uw situatie als erkend referent wilt doorgeven:

Meldingsformulieren overplaatsing binnen een onderneming

Gebruik de volgende formulieren als u referent bent voor iemand met een verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming:

Meldingsformulieren wetenschappelijk onderzoeker

Gebruik het volgende formulier als u erkend referent bent voor een wetenschappelijk onderzoeker in de zin van de richtlijn 2005/71/EG of (EU) 2016/801

Meldingsformulieren arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen

Gebruik de volgende formulieren als u referent bent voor een andere werknemer:

Meldingsformulier studie

Gebruik het volgende formulier als u als erkend referent een melding wilt doen over een student:

Meldingsformulier uitwisseling

Gebruik het volgende formulier als u als erkend referent een melding wilt doen over een au pair of uitwisselingsjongere:

Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland

Brochures

Voor het openen van deze brochures hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig.

Algemeen

Rechten en plichten

Formulier verzoek bepaling financiële draagkracht

Hebt u een brief van de IND gehad over betaling van een bestuurlijke boete? Maar kunt u die boete niet betalen? Dan kunt met een formulier aan ons vragen om uw financiële draagkracht te bepalen. Kies het goede formulier dat geldt voor uw situatie:

Voor zakelijke klanten

Wonen in Nederland

Inburgering

Nederlanderschap

Asielbrochures

De asielprocedure in Nederland bestaat uit verschillende stappen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie welke stappen u gaat doorlopen.

Beschikbare voorlichtingsfolders in verschillende talen over de asielprocedure en gezinsherenigingsprocedure op de website van VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.