• Home
 • Afstand doen van nationaliteit

Afstand doen van nationaliteit

Om Nederlander te worden, moet u afstand willen doen van uw nationaliteit. Dit betekent dat u de nationaliteit die u nu hebt opzegt.

Hoofdregel: u moet afstand doen van uw huidige nationaliteit

Als u Nederlander wilt worden via naturalisatie moet u afstand doen van uw huidige nationaliteit.

Wilt u via optie Nederlander worden? En woont u vanaf dat u 4 jaar oud was in Nederland? Ook dan moet u afstand doen van uw huidige nationaliteit.

Wet van het land van uw nationaliteit

Bij afstand doen geldt niet alleen de wet van Nederland. Ook de wet van het land van uw nationaliteit geldt. Drie situaties kunnen gelden:

 • U verliest automatisch uw nationaliteit als u een andere nationaliteit krijgt. Als u Nederlander wordt, raakt u dus de nationaliteit die u nu hebt kwijt.

 • Het land van uw nationaliteit staat niet toe dat u die nationaliteit verliest. U kunt geen afstand doen. Als u Nederlander wordt, houdt u daarom de nationaliteit die u nu hebt.

 • U kunt afstand doen van uw nationaliteit. Als u Nederlander wordt, moet u afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt.

In de landenlijst staan voor elk land de regels.

Afstand doen niet verplicht

Wilt u Nederlander worden? En zegt de wet van uw land dat u afstand kunt doen? Dan moet u afstand willen doen van de nationaliteit die u nu hebt. Maar er zijn situaties waarbij u geen afstand hoeft te doen.

Vrijstellingen waarbij u niet gevraagd wordt of u afstand wilt doen van uw nationaliteit

Sommige vrijstellingen van de afstandsplicht controleren de gemeente en de IND zelf. U hoeft dan geen verklaring te tekenen dat u afstand wilt doen. Dit geldt in de volgende situaties:

 • U bent getrouwd met een Nederlander. Of u bent geregistreerd partner van een Nederlander.

 • U bent jonger dan 18 jaar.

 • U hebt een verblijfsvergunning asiel.

 • U woont nu in het Koninkrijk der Nederlanden. En u bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. U hoeft niet altijd in het Koninkrijk te hebben gewoond.

 • U hebt de nationaliteit van een staat die niet door Nederland wordt erkend. Bijvoorbeeld Taiwan of de Palestijnse Gebieden.

Vrijstellingen die u zelf moet aantonen en daarna door de IND worden beoordeeld

U bent verplicht afstand te doen van uw nationaliteit. U ondertekent bij het naturalisatieverzoek een verklaring dat u afstand wilt doen. U geeft daarbij aan dat u zich beroept op een vrijstellingsgrond. U moet zelf bij het indienen van het naturalisatieverzoek met documenten laten zien dat de vrijstelling voor u geldt. De IND beslist of de vrijstelling inderdaad voor u geldt.
In de volgende situaties kunt u misschien vrijstelling krijgen van het doen van afstand:

 • U moet om afstand te doen een hoog bedrag betalen aan de overheid van uw land.

 • U verliest bepaalde rechten als u afstand doet van uw nationaliteit. Hierdoor verliest u veel geld. Bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt erven van uw familie.

 • U moet uw militaire dienstplicht doen (of afkopen) voordat u afstand mag doen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Afstand doen: hoe werkt het?

Verliest u niet automatisch uw nationaliteit? Mag u van het land van uw nationaliteit afstand doen? En geldt voor u geen van de situaties waarbij u geen afstand hoeft te doen? Dan moet u zelf afstand doen van uw nationaliteit. 

U tekent bij de aanvraag een verklaring

Bij veel landen kunt u alleen afstand doen als u de Nederlandse nationaliteit al hebt. U tekent daarom bij uw aanvraag om Nederlander te worden een verklaring. Hierin staat dat u afstand wilt doen van de nationaliteit die u nu hebt.

Afstand doen bij de overheid van het land van uw nationaliteit

Nadat u Nederlander bent geworden, doet u afstand van de nationaliteit die u nu hebt. Dit heet een afstandsprocedure. U doet dit bij de overheid van het land van die nationaliteit. Dit kan vaak bij het consulaat of de ambassade van dat land in Nederland.

Document van afstand opsturen naar de IND

Na de afstandsprocedure krijgt u een officieel document van afstand van uw nationaliteit. Dit document stuurt u op naar de IND.

Intrekking Nederlandse nationaliteit

Moet u afstand doen en doet u dit niet? Dan kan de IND uw Nederlandse nationaliteit intrekken.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.