Nederlander worden: wat zijn de voordelen en nadelen?

U leest hier welke voordelen en nadelen Nederlander worden heeft. U kiest zelf wat voor u  belangrijker is: de voordelen die u krijgt als Nederlander, of de nadelen van Nederlander worden.

Nederlander worden doet u niet zomaar. Het is een belangrijke beslissing. U moet goed nadenken wat het voor u betekent om Nederlander te worden. Want Nederlander worden heeft voordelen en nadelen. U bepaalt wat voor u belangrijker is. Naast de voordelen en nadelen op deze pagina, hebt u misschien nog persoonlijke redenen om voor naturalisatie te kiezen. Of juist niet.

Voordelen als u Nederlander wordt

  • U bent geen vreemdeling meer. U wordt als Nederlander opgenomen in de Basisregistratie Personen van Nederland (BRP). En u kunt een Nederlands paspoort aanvragen.
  • U hoeft geen verblijfsvergunning meer te hebben. U hoeft dus ook niet meer te voldoen aan voorwaarden voor een verblijfsvergunning.
  • U kunt zonder problemen langere tijd in het buitenland verblijven.
  • U mag stemmen voor alle Nederlandse verkiezingen.
  • U bent EU-burger. U mag stemmen voor Europese verkiezingen. En u kunt makkelijker in een ander EU-land gaan wonen.
  • U kunt in bepaalde openbare functies benoemd worden, waarvoor alleen Nederlanders in aanmerking komen.  Bijvoorbeeld burgemeester, politiebeambte, militair of een functie bij de rechterlijke macht.

Nadelen als u Nederlander wordt

  • De aanvraag voor naturalisatie kost meer dan het verlengen van een verblijfsvergunning. Bekijk de kosten van naturalisatie.
  • U moet meestal afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt. Zorg dat u weet wat dit voor u betekent vóór u naturalisatie aanvraagt. U verliest misschien bepaalde rechten in het land waarvan u nu de nationaliteit hebt. En afstand doen kost geld. 
  • Hoeft u geen afstand te doen van de nationaliteit die u nu hebt? Of kunt u geen afstand doen van die nationaliteit? Dan krijgt u een dubbele nationaliteit als u Nederlander wordt. Een dubbele nationaliteit kan lastig zijn, omdat de rechten en plichten van verschillende nationaliteiten met elkaar kunnen botsen. 
  • U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook weer verliezen. Bijvoorbeeld als u wordt veroordeeld voor een ernstig misdrijf. Of als u fraude hebt gepleegd bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit. Dit kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen. Als u vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt, verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit. Lees meer over verlies of intrekking van de Nederlandse nationaliteit.