Naturalisatie of optie: positieve beslissing

​U hebt een brief gekregen met een positieve beslissing op uw aanvraag voor naturalisatie of optie. Met deze brief bent u nog niet direct Nederlander. U leest hier wat er nog moet gebeuren voor u Nederlander bent.

Koninklijk besluit Nederlanderschap

Volgens de IND voldoet u aan alle voorwaarden om Nederlander te worden. Deze beslissing wordt doorgestuurd naar de koning van Nederland. De koning moet zijn handtekening zetten. Hiermee geeft hij officieel toestemming om u de Nederlandse nationaliteit te geven.

U gaat naar de naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is verplicht. U wordt pas Nederlander als u naar de naturalisatieceremonie gaat.  Gemeenten organiseren naturalisatieceremonies. De gemeente viert zo samen met u dat u Nederlander bent geworden. Maar in de naturalisatieceremonie is vooral ook aandacht voor de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.  

Binnen 1 jaar naar de naturalisatieceremonie

U moet binnen 1 jaar na de beslissing naar de naturalisatieceremonie gaan. Doet u dat niet? Dan krijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. En moet u opnieuw een verzoek om naturalisatie doen.

Verklaring van verbondenheid

Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Met de verklaring van verbondenheid verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Daarna krijgt u een bewijs dat u Nederlander bent geworden: het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging.

Ook verplicht voor kinderen van 16 jaar en ouder

Was uw kind bij het indienen van het verzoek om naturalisatie 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook verplicht naar de naturalisatieceremonie. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan hoeft uw kind niet naar de ceremonie, maar het mag wel.

Paspoort aanvragen

Bent u bij de naturalisatieceremonie geweest? En hebt u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging gekregen? Dan kunt u bij uw gemeente een Nederlands paspoort aanvragen.

Had u een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort? Dan moet u deze inleveren als u het Nederlandse paspoort krijgt.

Afstand nationaliteit

Bent u Nederlander geworden? En hebt u bij de aanvraag voor naturalisatie of optie verklaard dat u afstand zult doen van uw andere nationaliteit? Dan moet u afstand doen van uw andere nationaliteit. Dit kan vaak bij de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. 

Na-naturalisatie van uw kind

Is uw kind niet samen met u genaturaliseerd? Ook nadat u zelf Nederlander bent geworden kunt u nog een aanvraag om naturalisatie doen voor uw kind. Dit heet na-naturalisatie.

Voorwaarden na-naturalisatie kind

Voorwaarden na-naturalisatie kind geboren tijdens uw naturalisatieprocedure

Na-naturalisatie van een kind geboren tijdens uw procedure is gratis als u de aanvraag doet binnen 1 jaar nadat u zelf Nederlander bent geworden.