Nederlander worden: tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

​U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hiervoor moet u een verblijfsvergunning hebben met een niet-tijdelijk doel. Op deze pagina leest u welke verblijfsdoelen niet-tijdelijk zijn.

Verblijfsvergunningen regulier bepaalde tijd

De verblijfsdoelen zijn opgeschreven zoals deze op de verblijfsvergunning staan.

Niet-tijdelijke verblijfsdoelen

Hebt u een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (type I) voor één van deze doelen? Dan is uw verblijfsvergunning niet-tijdelijk. U kunt met die vergunning de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
 • Arbeid als zelfstandige
 • Arbeid in loondienst
 • Europese blauwe kaart
 • Kennismigrant
 • Niet-tijdelijke humanitaire gronden. Hieronder vallen:
  • Verblijfsvergunning voortgezet verblijf 
  • Terugkeer naar Nederland (wedertoelating)
  • Plaatsing in pleeggezin of instelling op grond van Haags Kinderrechtenverdrag
  • Na 3 jaar verblijfsvergunning als kind met een kinderbeschermingsmaatregel
  • Verblijfsvergunning voor tijdsverloop in asielprocedure (driejarenbeleid)
 • Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
 • Verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene
 • Verblijf als familie- of gezinslid; het familielid bij wie u woont:
  • is Nederlander; of
  • heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd; of
  • heeft een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, als in de beslissing staat dat het verblijf niet-tijdelijk is
 • Vermogende vreemdeling

Tijdelijke verblijfsdoelen

Hebt u een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (type I) voor één van deze verblijfsdoelen? Dan hebt u een tijdelijke verblijfsvergunning. U kunt met deze verblijfsvergunning niet de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

 • Afwachten verzoek op grond van artikel 17 RWN
 • Grensoverschrijdende dienstverlening
 • Lerend werken
 • Medische behandeling
 • Overplaatsing binnen een onderneming
 • Tijdelijke humanitaire gronden
 • Seizoenarbeid
 • Studie
 • Uitwisseling
 • Verblijf als familie- of gezinslid; het familielid bij wie u verblijft heeft een verblijfsvergunning:
  • Asiel bepaalde tijd
  • Regulier bepaalde tijd voor een tijdelijk doel
  • Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (Chavez)
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, als in de beslissing staat dat het verblijf tijdelijk is
 • Zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (Zoekjaar hoogopgeleiden)

Asiel verblijfsvergunningen

Hebt u een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd? Meestal kunt u dan geen Nederlander worden. U moet eerst een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd hebben. U kunt met een vergunning asiel bepaalde tijd wel Nederlander worden in deze situaties:

 • U bent staatloos en meerderjarig. Let op: nationaliteit 'onbekend' is niet staatloos.
 • U bent als nareiziger naar Nederland gekomen. U hebt verblijf bij een gezinslid met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd/ bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel of bij een Nederlander.
 • U bent minderjarig en uw vader of moeder heeft een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Uw vader of moeder vraagt mee-naturalisatie voor u.