Brexit

Gepubliceerd:14 mei 2018
Laatste update: 17 juni 2019
Laatste update No-deal Brexit Q&A: 29 april 2019

Het Verenigd Koninkrijk is van plan de Europese Unie (EU) te verlaten. Deze uittreding (Brexit) heeft gevolgen voor de meeste onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die in Nederland willen blijven wonen. Op deze pagina leest u meer over deze gevolgen en wat u nu al kunt doen. 

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 blijvende EU-landen hebben op 11 april ingestemd met uitstel van Brexit tot 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl/Brexit.

Brexit en uw verblijfsrecht

Hebt u nu verblijfsrecht als (familielid van een) VK-onderdaan in Nederland en blijft uw situatie hetzelfde? U houdt uw verblijfsrecht tot Brexit. Daarna bent u geen (familielid van een) EU-burger meer. 

EU en VK onderhandelen over Brexit

De EU en het VK hebben over een voorlopig terugtrekkingsakkoord (alleen beschikbaar in het Engels) onderhandeld. Hieruit blijkt dat u na Brexit mag blijven wonen, werken en studeren in Nederland. Het Britse parlement heeft dit voorlopige terugtrekkingsakkoord niet goedgekeurd. U leest informatie over het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden op de website van de Rijksoverheid.

Uw situatie blijft voor de Nederlandse overheid topprioriteit. Daarom zet Nederland zich tot het uiterste in om als EU tot een akkoord met het VK te komen. Een 'deal' scenario met goede afspraken is de beste manier om de belangen van burgers te waarborgen.

Het is ook mogelijk dat er geen akkoord komt (no deal). Zowel een deal als een no deal kunnen gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. Echter, Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht als u:

 • Nederlander bent.
 • Op de dag van Brexit in bezit bent van een geldige, nationale verblijfsvergunning. Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht zolang uw verblijfsvergunning geldig is.

Wat gebeurt er als er een akkoord komt over de terugtrekking (deal)?

 • Verblijft u nu al rechtmatig in Nederland? Dan kunt u na Brexit gewoon in Nederland blijven wonen, werken en studeren. Na 5 jaar rechtmatig verblijf in Nederland kunt u duurzaam (permanent) verblijfsrecht krijgen op dezelfde manier als EU-burgers dat kunnen. Daarmee kunt u uw leven hier dus gewoon voortzetten.
 • In eerste instantie verandert er niets en blijft u in de overgangsperiode vanaf datum Brexit tot 31 december 2020 dezelfde rechten hebben als nu. U hoeft daarvoor niets te doen. U hebt hiervoor geen verblijfsdocument nodig.
 • Na 31 december 2020 hebt u wel een verblijfsdocument nodig om hier te kunnen wonen, werken en studeren. Daarom wordt u verspreid over de overgangsperiode door de IND uitgenodigd om een verblijfsdocument online aan te vragen.
 • U hoeft ook daarvoor zelf geen actie te ondernemen, want u ontvangt een uitnodiging van de IND om een aanvraag voor een verblijfsdocument in te dienen. De IND beoordeelt uw aanvraag aan het terugtrekkingsakkoord met bijna dezelfde voorwaarden als voor EU-burgers.
 • Door met uitnodigingen te werken kan de IND zorgen dat elke aanvraag zorgvuldig en tijdig afgehandeld wordt. Als iedereen tegelijkertijd zelf een aanvraag in zou dienen lukt dat niet en loopt uw aanvraag mogelijk vertraging op.
 • De kosten voor het aanvragen van de nieuwe verblijfsstatus zullen gelijk zijn aan de kosten voor het aanvragen van een EU-document. Bent u al in het bezit van een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf? De IND nodigt u dan uit gratis een vervangend verblijfsdocument om te komen wisselen. 

 • De uitnodigingsbrief wordt gestuurd naar het adres waarop u geregistreerd staat bij uw gemeente (in de BRP). U dient ervoor te zorgen dat deze gegevens juist zijn.

Wat gebeurt er als er geen akkoord gesloten wordt (no deal)?

 • Op 7 januari 2019 heeft het kabinet per Kamerbrief bekend gemaakt dat VK-onderdanen die op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland verblijven ook bij een no-deal Brexit in Nederland kunnen blijven.
 • Bij een no-deal geldt een nationale overgangsperiode tot 1 juli 2020. U houdt in de overgangsperiode uw rechten voor verblijf, werk en studie in Nederland. Dit geldt ook als u een familielid bent van een VK-onderdaan en zelf geen EU-nationaliteit hebt. De IND stuurt u vóór de Brexitdatum een brief. Deze brief is uw tijdelijke verblijfsvergunning in de overgangsperiode. U hoeft niets te doen om de brief per post te ontvangen. U lees meer informatie over de tijdelijke verblijfsvergunning onderaan deze website en in de no-deal Brexit Q&A.
 • Na de overgangsperiode hebt u een nieuwe nationale verblijfsvergunning nodig. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van de terugtrekkingsregeling en hiervoor bent uitgenodigd om een aanvraag te doen. De verblijfsvoorwaarden zijn bijna hetzelfde als de verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers. Met deze verblijfsvergunning hebt u ook het recht om te werken en te studeren in Nederland. U ontvangt verspreid over de overgangsperiode, voor 1 april 2020 een uitnodigingsbrief om deze nationale verblijfsvergunning online aan te vragen.
 • Door met uitnodigingen te werken kan de IND zorgen dat elke aanvraag zorgvuldig en tijdig afgehandeld wordt. Als iedereen tegelijkertijd zelf een aanvraag in zou dienen lukt dat niet en loopt uw aanvraag mogelijk vertraging op.
 • Bent u al in het bezit van een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf? De IND nodigt u dan in de overgangsperiode uit gratis een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (permanent verblijf) aan te vragen. Tot die tijd hoeft u geen andere nationale verblijfsvergunning aan te vragen.
 • Gezinshereniging: uw familieleden, ongeacht hun nationaliteit en hoofdverblijf, kunnen door de terugtrekkingsregeling ná Brexit in aanmerking komen voor de (tijdelijke) verblijfsvergunning. U moet dan u als VK-onderdaan in Nederland in het bezit zijn van een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Dit kan alleen tijdens de overgangsperiode (tot 1 juli 2020). Daarna gelden de (zwaardere) nationale regels van gezinshereniging zoals vermeld onder Familie.

No-deal Brexit Q & A 

Kijk bij de No-deal Brexit Q&A voor meer informatie over uw verblijf bij een no-deal. Deze Q&A is alleen beschikbaar in het Engels.

Tijdelijke verblijfsvergunning voor overgangsperiode bij een no-deal Brexit

Infographic over tijdelijke verblijfsvergunning in de overgangsperiode bij een no-deal Brexit
(klik op afbeelding voor een groter formaat)

Wanneer krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning?

Veel in de Basis Registratie Personen (BRP) geregistreerde VK-onderdanen en hun familieleden met verblijfsrecht in Nederland hebben begin maart 2019 al een tijdelijke verblijfsvergunning met een begeleidende brief gehad. De IND heeft deze verblijfsvergunning kort voor de oorspronkelijke Brexitdatum van 29 maart 2019 verstuurd. Zo heeft de IND veilig gesteld dat u bij een no-deal Brexit tijdig een verblijfsvergunning zou ontvangen. De Brexitdatum is nu uitgesteld tot 31 oktober 2019.

Als er mogelijk een no-deal Brexit komt, verstuurt de IND weer tijdelijke verblijfsvergunningen in de vorm van een brief aan geregistreerde VK-onderdanen die er nog geen hebben gehad. Dit geldt ook als u na 29 maart 2019 in Nederland bent gaan wonen en in de BRP bent geregistreerd. Als u de brief ook digitaal wilt ontvangen in de Berichtenbox op MijnOverheid.nl moet u zich hiervoor aanmelden. De tijdelijke verblijfsvergunning blijft geldig tot het einde van de overgangsperiode. De IND informeert u over de laatste stand van zaken op deze website.

Hebt u de tijdelijke verblijfsvergunning nu nodig?

U hebt de tijdelijke verblijfsvergunning nu niet nodig omdat de Brexitdatum is uitgesteld (zie IND-nieuwsbericht). Daarom verstuurt de IND op dit moment geen tijdelijke verblijfsvergunningen meer. U behoudt als EU-burger uw recht op wonen, werken en studeren in Nederland. Echter, een no-deal Brexit blijft toch nog mogelijk.

Bij een no-deal Brexit hebt u deze tijdelijke verblijfsvergunning nodig. Deze is geldig in de nationale overgangsperiode tot 1 juli 2020. Bewaar dit document daarom goed. De IND stuurt geen nieuwe tijdelijke verblijfsvergunning als u er al een in maart 2019 hebt gekregen.

Waarvoor hebt u een tijdelijke verblijfsvergunning nodig?

 • Bij een no-deal Brexit moet u uw tijdelijke verblijfsvergunning in de nationale overgangsperiode tot 1 juli 2020 kunnen laten zien als daarom gevraagd wordt. U kunt deze tijdelijke vergunning alleen gebruiken in combinatie met een geldig paspoort. Uw familieleden zonder EU/EER of Zwitserse nationaliteit moeten daarnaast ook hun (verlopen) EU-verblijfsdocument kunnen laten zien.
 • Als u bij een no-deal Brexit arbeid in loondienst verricht, moet u een kopie van de tijdelijke verblijfsvergunning aan uw werkgever geven. Uw werkgever heeft deze kopie in combinatie met een kopie van uw paspoort nodig om aan te tonen dat u in Nederland mag werken.
 • Neem de tijdelijke verblijfsvergunning samen met uw paspoort mee als u gaat reizen. Hiermee laat u zien dat u verblijfsrecht hebt in Nederland.

Geen tijdelijke verblijfsvergunning gehad of verloren?

Zoals hierboven al staat, gaat de IND weer tijdelijke verblijfsvergunningen versturen als er mogelijk een no-deal Brexit komt. Dit gebeurt kort voor de Brexitdatum en geldt voor u en uw familieleden als u na 29 maart 2019 in Nederland bent gaan wonen en in de BRP staat geregistreerd. Door het uitstel van Brexit stuurt de IND op dit moment geen tijdelijke verblijfsvergunningen meer.

Het is mogelijk dat u geen tijdelijke verblijfvergunning voor de overgangsperiode bij een no-deal Brexit gehad hebt. Of dat u er geen krijgt als er mogelijk een no-deal Brexit komt. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • Uw verblijfsrecht verandert niet omdat u al een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (permanente vergunning) hebt of omdat u ook de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland hebt; of
 • U staat niet correct geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bent u uw tijdelijke verblijfsvergunning verloren?

 • U hebt geen tijdelijke verblijfsvergunning nodig omdat er op dit moment uitstel van Brexit is. Als er mogelijk een no-deal Brexit aankomt, kunt u om een nieuwe vragen. In dat geval leest u op onze website hoe u dat doet.
 • Hebt u zich vooraf aangemeld voor de ontvangst van digitale post van de IND in de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan hebt u de tijdelijke verblijfsvergunning ook digitaal ontvangen. U kunt deze downloaden en printen.

Tijdelijke verblijfsvergunning met begeleidende brief

Tijdelijke verblijfsvergunning NL/EN
Begeleidende brief NL/EN

Hebt u vragen over de tijdelijke verblijfsvergunning? Lees onze No-deal Brexit Q&A. Deze Q&A is alleen beschikbaar in het Engels.

Aanvraag definitieve verblijfsvergunning in overgangsperiode bij een no-deal Brexit

Bij een no-deal Brexit stuurt de IND in de overgangsperiode, uiterlijk vóór 1 april 2020, een uitnodigingsbrief voor het indienen van een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning. De uitnodigingen worden verspreid over de overgangsperiode verstuurd.

Grensarbeiders

Bent u als VK-onderdaan of als familielid van een VK-onderdaan op datum Brexit werkzaam als grensarbeider en wilt u bij een no-deal na Brexit als grensarbeider in Nederland blijven werken? Dan kunt u na Brexit een (kosteloze) sticker 'Verblijfsaantekening algemeen' in uw paspoort te krijgen bij een IND-loket. Met deze sticker bent u tijdens de nationale overgangsperiode bij een no-deal Brexit vrijgesteld van het TWV-vereiste.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een afspraak te maken voor deze sticker.

Voor het krijgen van de 'Verblijfsaantekening algemeen' moet u bij een no-deal Brexit voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent op datum Brexit werkzaam als grensarbeider in Nederland;
 • U wilt na Brexit als grensarbeider in Nederland blijven werken;
 • U hebt een geldig arbeidscontract waaruit blijkt dat u de werkzaamheden blijft doen;
 • U hebt uw hoofdverblijf in het VK en gaat gemiddeld één keer per week terug naar het VK;
 • U hebt een geldig paspoort.

Bestaande verblijfsmogelijkheden

U vindt meer informatie over bestaande verblijfsmogelijkheden in Nederland bij de verschillende verblijfsdoelen op deze website zoals EU, Familie, Werk en Nederlanderschap.

Wat u nu al kunt doen

 • Registreer u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Zo kan de Nederlandse overheid u bereiken als dat nodig is.
 • Vraag DigiD aan. Met DigiD kunt u bijvoorbeeld eenvoudig  een online aanvraag indienen bij de IND. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.
 • Zorg ervoor dat u ook digitale post van de IND kunt ontvangen. De IND heeft bijvoorbeeld tijdelijke verblijfsvergunningen om de rechten van VK-onderdanen in Nederland te garanderen bij een no-deal Brexit, ook digitaal gestuurd. Meld u aan voor de ontvangst van digitale post van de IND door met uw DigiD in te loggen bij MijnOverheid.nl op https://mijn.overheid.nl/. Daar kunt u in uw Berichtenbox digitale post van overheidsorganisaties zoals de IND ontvangen. Ga naar Instellingen en vink bij Landelijke Organisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan.

Vragen?

Hebt u nog vragen over uw verblijfsrecht? Bel dan de Brexitlijn van de IND: 088 04 30410. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Op Rijksoverheid.nl vindt u ook Brexit-informatie over andere onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn.