Brexit

Gepubliceerd:14 mei 2018
Laatste update: 1 mei 2019
Laatste update No-deal Brexit Q&A: 29 april 2019

Het Verenigd Koninkrijk is van plan de Europese Unie (EU) te verlaten. Deze uittreding (Brexit) heeft gevolgen voor de meeste onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die in Nederland willen blijven wonen. Op deze pagina leest u meer over deze gevolgen en wat u nu al kunt doen. 

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 blijvende EU-landen hebben op 11 april ingestemd met uitstel van Brexit. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

Brexit en uw verblijfsrecht

Hebt u nu verblijfsrecht als (familielid van een) VK-onderdaan in Nederland en blijft uw situatie hetzelfde? U houdt uw verblijfsrecht tot Brexit. Daarna bent u geen (familielid van een) EU-burger meer. 

EU en VK onderhandelen over Brexit

De EU en het VK onderhandelen over een uittredingsakkoord (deal). Op 13 november 2018 hebben het VK en de EU een voorlopig terugtrekkingsakkoord (alleen beschikbaar in het Engels) gesloten. Hieruit blijkt dat u na Brexit mag blijven wonen, werken en studeren in Nederland. Het terugtrekkingsakkoord wordt pas definitief na goedkeuring  door het Britse en Europese Parlement. 

Uw situatie blijft voor de Nederlandse overheid topprioriteit. Daarom zet Nederland zich tot het uiterste in om als EU tot een akkoord met het VK te komen. Een 'deal' scenario met goede afspraken is de beste manier om de belangen van burgers te waarborgen.

U leest informatie over het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden op de website van de Rijksoverheid. Het is ook mogelijk dat er geen akkoord komt (no deal). Zowel een deal als een no deal hebben gevolgen voor uw verblijfsrecht. Echter, Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht als u Nederlander bent. Bent u op de dag van Brexit in bezit van een geldige, nationale vergunning? Dan heeft Brexit ook geen invloed op uw verblijfsrecht zolang uw vergunning geldig is.

Wat gebeurt er als er een akkoord komt over de terugtrekking (deal)?

 • Verblijft u nu al rechtmatig in Nederland? Dan kunt u na Brexit gewoon in Nederland blijven wonen, werken en studeren. Na 5 jaar rechtmatig verblijf in Nederland kunt u permanent verblijfsrecht krijgen op dezelfde manier als EU-burgers dat kunnen. Daarmee kunt u uw leven hier dus gewoon voortzetten.
 • In eerste instantie verandert er niets en blijft u in de transitieperiode vanaf datum Brexit tot 31 december 2020 dezelfde rechten hebben als nu. U hoeft daarvoor niets te doen. U hebt hiervoor geen verblijfsdocument nodig.
 • Na 31 december 2020 hebt u wel een verblijfsdocument nodig om hier te kunnen wonen, werken en studeren. Daarom wordt u verspreid over de transitieperiode door de IND uitgenodigd om een verblijfsdocument aan te vragen.
 • U hoeft ook daarvoor zelf geen actie te ondernemen, want u ontvangt een uitnodiging van de IND om een aanvraag om een verblijfsdocument in te dienen. De IND beoordeelt uw aanvraag aan dezelfde voorwaarden als voor EU-burgers.
 • De kosten voor het aanvragen van de nieuwe verblijfsstatus zullen gelijk zijn aan de kosten voor het aanvragen van een EU-document. Bent u al in het bezit van een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf? De IND nodigt u dan uit gratis een vervangend verblijfsdocument aan te vragen.

 • De uitnodigingsbrief wordt gestuurd naar het adres waarop u geregistreerd staat bij uw gemeente (in de BRP). U dient ervoor te zorgen dat deze gegevens juist zijn.

 • Door met uitnodigingen te werken kan de IND zorgen dat elke aanvraag zorgvuldig en tijdig afgehandeld wordt. Als iedereen tegelijkertijd zelf een aanvraag in zou dienen lukt dat niet en loopt uw aanvraag mogelijk vertraging op.

Wat gebeurt er als er geen akkoord gesloten wordt (no-deal)?

 • Op 7 januari 2019 heeft het kabinet per Kamerbrief bekend gemaakt dat VK-onderdanen die op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland verblijven ook bij een no-deal Brexit in Nederland kunnen blijven.
 • Bij een no-deal geldt een nationale overgangsperiode tot 1 juli 2020. U houdt in de overgangsperiode uw rechten voor verblijf, werk en studie in Nederland. Dit geldt ook als u een familielid bent van een VK-onderdaan en zelf geen EU-nationaliteit hebt. De IND stuurt u vóór de Brexitdatum een brief. Deze brief is uw tijdelijke verblijfsvergunning. U hoeft niets te doen om de brief per post te ontvangen. Als u de brief ook digitaal wilt ontvangen in de Berichtenbox op MijnOverheid.nl moet u zich hiervoor aanmelden. 
 • Na de overgangsperiode hebt u een nieuwe nationale verblijfsvergunning nodig. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als u voldoet aan dezelfde verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers en u bent uitgenodigd om een aanvraag voor deze verblijfsvergunning in te dienen. Met deze verblijfsvergunning hebt u ook het recht om te werken en te studeren in Nederland. U ontvangt verspreid over de transitieperiode, voor 1 april 2020 een uitnodigingsbrief om deze nationale verblijfsvergunning aan te vragen.
 • Bent u al in het bezit van een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf? De IND nodigt u dan uit gratis een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.
 • Gezinshereniging: uw familieleden, ongeacht hun nationaliteit en hoofdverblijf, kunnen ná Brexit in aanmerking komen voor de (tijdelijke) verblijfsvergunning als u als VK-onderdaan in Nederland in het bezit bent gesteld van een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Dit kan alleen tijdens de overgangsperiode (tot 1 juli 2020). Daarna gelden de (zwaardere) nationale regels van gezinshereniging zoals vermeld onder Familie.

No-deal Brexit Q & A 

Kijk bij de No-deal Brexit Q&A voor meer informatie over uw verblijf bij een no-deal. Deze Q&A is alleen beschikbaar in het Engels.

Tijdelijke verblijfsvergunning voor overgangsperiode bij een no-deal Brexit

In de periode van uitstel hebt u de tijdelijke verblijfsvergunning van de IND niet nodig (zie IND-nieuwsbericht). Daarom verstuurt de IND op dit moment geen tijdelijke verblijfsvergunningen meer. U behoudt als EU-burger uw recht op wonen, werken en studeren in Nederland. Maar er is na de periode van uitstel nog steeds kans op een no-deal Brexit. Daarom adviseert de IND uw tijdelijke verblijfsvergunning goed te bewaren. Als er mogelijk een no-deal Brexit aankomt, verstuurt de IND weer tijdelijke verblijfsvergunningen aan geregistreerde VK-onderdanen die er nog geen hebben gehad. De tijdelijke verblijfsvergunning blijft geldig tot 1 juli 2020. De IND informeert u over de laatste stand van zaken op deze website.

Infographic no-deal Brexit temporary residence permit
(klik op afbeelding voor een groter formaat)

Waarom heeft de IND tijdelijke verblijfsvergunningen gestuurd?

In de week van 14 januari 2019 hebt u van de IND een informatiebrief over no-deal Brexit ontvangen. Hierin staat dat:

 • Er in Nederland na Brexit een nationale overgangsperiode van 15 maanden geldt tot 1 juli 2020;
 • U in deze overgangsperiode uw huidige rechten voor verblijf, studie en werk behoudt;
 • De IND u een tijdelijke verblijfsvergunning stuurt in de vorm van een schriftelijke verklaring waarmee u uw rechten kunt laten zien.

Hoewel op dit moment nog niet bekend is of er een no-deal Brexit komt, heeft de IND in de periode van 13 tot en met 29 maart 2019 tijdelijke verblijfsvergunningen met een begeleidende brief gestuurd. Op deze manier heeft de IND veilig gesteld dat alle VK-onderdanen en hun familieleden die verblijfsrecht hebben in Nederland en in de Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven, in het geval er een no-deal Brexit komt, tijdig een verblijfsvergunning zouden ontvangen.

Deze tijdelijke verblijfsvergunning is bij een no-deal Brexit geldig in de nationale overgangsperiode tot 1 juli 2020. Bewaar dit belangrijke document goed. U moet het kunnen laten zien als daar naar gevraagd wordt.

U kunt deze tijdelijke vergunning alleen gebruiken in combinatie met een geldig paspoort. Uw familieleden zonder EU/EER of Zwitserse nationaliteit moeten daarnaast ook hun (verlopen) EU-verblijfsdocument kunnen laten zien.

Als u bij een no-deal Brexit arbeid in loondienst verricht, moet u een kopie van de tijdelijke verblijfsvergunning aan uw werkgever geven. Uw werkgever heeft deze kopie in combinatie met een kopie van uw paspoort nodig om aan te tonen dat u in Nederland mag werken.

Hebt u zich vooraf aangemeld voor de ontvangst van digitale post van de IND in de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan heeft u de tijdelijke verblijfsvergunning ook digitaal ontvangen. U kunt deze downloaden en printen.

Tijdelijke verblijfsvergunning met begeleidende brief

Geen tijdelijke verblijfsvergunning gehad of verloren?

Het is mogelijk dat u geen tijdelijke verblijfsvergunning voor de overgangsperiode hebt gekregen omdat uw verblijfsrecht niet door Brexit verandert. Dit geldt als u houder bent van een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (permanente vergunning) of ook de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland hebt. U krijgt ook geen tijdelijke verblijfsvergunning voor de overgangsperiode als u niet correct staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

De IND verstuurt geen tijdelijke verblijfsvergunning meer omdat er uitstel van Brexit is. Bent u uw tijdelijke verblijfsvergunning verloren? U hebt geen tijdelijke verblijfsvergunning nodig omdat er uitstel is. Als er mogelijk een no-deal Brexit aankomt, kunt u om een nieuwe vragen. In dat geval leest u op deze website wat u kunt doen.

Aanvraag definitieve verblijfsvergunning in overgangsperiode bij een no-deal Brexit

Bij een no-deal Brexit stuurt de IND in de overgangsperiode, uiterlijk vóór 1 april 2020, een uitnodigingsbrief voor het indienen van een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning. De uitnodigingen worden verspreid over de overgangsperiode verstuurd.

Grensarbeiders

Bent u als VK-onderdaan of als familielid van een VK-onderdaan op datum Brexit werkzaam als grensarbeider en wilt u bij een no-deal na Brexit als grensarbeider in Nederland blijven werken? Dan kunt u na Brexit een (kosteloze) sticker 'Verblijfsaantekening algemeen' in uw paspoort te krijgen bij een IND-loket. Met deze sticker bent u tijdens de overgangsperiode vrijgesteld van het TWV-vereiste.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een afspraak te maken voor deze sticker.

Voor het krijgen van de 'Verblijfsaantekening algemeen' moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent op datum Brexit werkzaam als grensarbeider in Nederland;
 • U wilt na Brexit als grensarbeider in Nederland blijven werken;
 • U hebt een geldig arbeidscontract waaruit blijkt dat u de werkzaamheden blijft doen;
 • U hebt uw hoofdverblijf in het VK en gaat gemiddeld één keer per week terug naar het VK;
 • U hebt een geldig paspoort.

Bestaande verblijfsmogelijkheden

U vindt meer informatie over bestaande verblijfsmogelijkheden in Nederland bij de verschillende verblijfsdoelen op deze website zoals EU, Familie, Werk en Nederlanderschap.

Wat u nu al kunt doen

 • Registreer u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Zo kan de Nederlandse overheid u bereiken als dat nodig is.
 • Vraag DigiD aan. Met DigiD kunt u bijvoorbeeld eenvoudig  een online aanvraag indienen bij de IND. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.
 • Zorg ervoor dat u ook digitale post van de IND kunt ontvangen. De IND heeft bijvoorbeeld tijdelijke verblijfsvergunningen om de rechten van VK-onderdanen in Nederland te garanderen bij een no-deal Brexit, ook digitaal gestuurd. Meld u aan voor de ontvangst van digitale post van de IND door met uw DigiD in te loggen bij MijnOverheid.nl op https://mijn.overheid.nl/. Daar kunt u in uw Berichtenbox digitale post van overheidsorganisaties zoals de IND ontvangen. Ga naar Instellingen en vink bij Landelijke Organisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan.

Vragen?

Hebt u nog vragen over uw verblijfsrecht? Bel dan de Brexitlijn van de IND: 088 04 30410. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Op Rijksoverheid.nl vindt u ook Brexit-informatie over andere onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn.