Brexit

Gepubliceerd:14 mei 2018
Laatste update: 23 september 2019
Laatste update No-deal Brexit Q&A: 25 september 2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is van plan de Europese Unie (EU) op 31 oktober 2019 te verlaten. Deze terugtrekking (Brexit) heeft gevolgen voor de meeste onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die in Nederland willen blijven wonen. Op deze pagina leest u meer over deze gevolgen en wat u nu al kunt doen. 

De EU en het VK hebben over een voorlopig terugtrekkingsakkoord (alleen beschikbaar in het Engels) onderhandeld. Hieruit blijkt dat u na Brexit mag blijven wonen, werken en studeren in Nederland. Het Britse parlement heeft dit voorlopige terugtrekkingsakkoord niet goedgekeurd. Het is op dit moment onduidelijk of Brexit met (deal) of zonder terugtrekkingsakkoord (no deal) plaatsvindt. De IND is voorbereid op zowel een deal als een no deal. Kijk voor meer informatie over het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden op Rijksoverheid.nl/Brexit.

Animatiefilms IND: bereid u nu voor om definitief verblijf na Brexit te regelen

De IND heeft 2 animatiefilms gemaakt met informatie over wat Brexit voor u betekent als VK-onderdaan die woont in Nederland. De films leggen uit hoe u zich nu kunt voorbereiden om definitief verblijf na Brexit in Nederland te regelen. De films zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Animatiefilm VK-onderdanen in NL zonder
verblijfsdocument op datum Brexit

 

Animatiefilm VK-onderdanen in Nederland
met verblijfsdocument EU duurzaam op 
datum Brexit

 

Brexit en uw verblijfsrecht

Hebt u nu verblijfsrecht als (familielid van een) VK-onderdaan in Nederland en blijft uw situatie hetzelfde? U houdt uw verblijfsrecht tot Brexit. Daarna bent u geen (familielid van een) EU-burger meer.  Brexit verandert daarom uw verblijfsrecht bij zowel een deal als een no deal. Echter, Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht als u:

 • Nederlander bent; of
 • Op de dag van Brexit in bezit bent van een geldige, nationale verblijfsvergunning. Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht zolang uw verblijfsvergunning geldig is.

Uw situatie blijft voor de Nederlandse overheid topprioriteit. Daarom zet Nederland zich tot het uiterste in om als EU tot een akkoord met het VK te komen. Als dat niet lukt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Op 7 januari 2019 heeft het Nederlandse kabinet namelijk in een Kamerbrief bekend gemaakt dat VK-onderdanen die op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland verblijven ook bij een no-deal Brexit in Nederland kunnen blijven.

Ná Brexit kunt u in Nederland blijven wonen, werken en studeren. Hiervoor hebt u bij zowel een deal als een no deal een (nieuw) verblijfsdocument nodig. Hieronder leest u welke regels daarbij gelden.

Overgangsperiode na Brexit bij deal en no deal

Na Brexit geldt bij zowel een deal als een no deal een overgangs- of transitieperiode.

 • Deal: de overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020. Deze periode kan verlengd worden.
 • No deal: er geldt een nationale overgangsperiode voor burgers van 15 maanden. De verschuiving van Brexit van 29 maart 2019 naar 31 oktober 2019 betekent op dit moment dat de nationale overgangsperiode op 31 januari 2021 afloopt.

U houdt uw bestaande rechten in de overgangsperiode bij een deal en een no deal.

 • Deal: u hebt geen verblijfsdocument nodig, alleen een geldig paspoort.
 • No deal: u hebt een tijdelijke verblijfsvergunning in de vorm van een brief nodig. De IND stuurt deze tijdelijke verblijfsvergunningen aan elke in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerde VK-onderdaan en familieleden van een VK-onderdaan in Nederland. De tijdelijke verblijfsvergunning is gratis. Onderaan deze pagina leest u meer over de tijdelijke verblijfsvergunning.

De IND nodigt u in de overgangsperiode uit voor indiening van een aanvraag voor definitief verblijf na de overgangsperiode

Verspreid over de hele overgangsperiode stuurt de IND bij een deal en een no deal een brief aan zo'n 45.000 VK-onderdanen en hun familieleden (met of zonder EU/EER- of Zwitserse nationaliteit) die in de BRP van hun gemeente zijn geregistreerd. Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist zijn.

De IND nodigt u in de brief uit om een online aanvraag voor een (nieuw) verblijfsdocument in te dienen. U hebt dit document nodig om na de overgangsperiode definitief in Nederland te wonen, werken en studeren. 

Voor de aanvraag gelden voorwaarden. Als u hieraan voldoet, kunt u een verblijfsdocument krijgen. U leest op een aparte pagina welke voorwaarden gelden bij zowel een deal als een no deal.

De IND werkt met uitnodigingen in stappen om ervoor te zorgen dat elke aanvraag zorgvuldig en tijdig afgehandeld wordt. Als u en alle andere VK-onderdanen tegelijkertijd zelf een aanvraag in zouden dienen lukt dat niet en loopt uw aanvraag mogelijk vertraging op.

Een aanvraag voor een (nieuw) verblijfsdocument kost bij een deal en een no deal hetzelfde als een aanvraag voor duurzaam verblijf als EU-burger: €57 voor volwassenen en €30 voor kinderen tot 18 jaar.

Bent u al in het bezit van een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf als EU-burger? Ook u hebt bij zowel een deal als een no deal een nieuw verblijfsdocument nodig. De IND nodigt u dan per brief uit gratis een vervangend verblijfsdocument om te komen wisselen. In de brief staat uitgelegd wat u moet doen.

 • Brexit heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht van VK-onderdanen die Nederlander zijn geworden of in Nederland een nationale, permanente verblijfsvergunning hebben. Daarom krijgen zij geen uitnodigingsbrief van de IND.
 • U krijgt wel een uitnodigingsbrief als u een VK-onderdaan bent met een partner met een andere EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. Het is mogelijk dat u afhankelijk verblijfsrecht in Nederland hebt door uw EU/EER- of Zwitsere partner. Als u afhankelijk verblijfsrecht hebt, kunt u kiezen welke aanvraag u indient: de aanvraag waarvoor de IND u uitnodigt of een aanvraag voor verblijf na Brexit bij uw partner met EU/EER- of Zwitserse nationaliteit.
 • U krijgt ook een uitnodigingsbrief als u als VK-onderdaan nu een nationale, tijdelijke verblijfsvergunning hebt, bijvoorbeeld met het doel om hier te werken. U hebt verblijfsrecht in Nederland zolang uw vergunning geldig is en u aan de voorwaarden voldoet. U kunt kiezen voor verblijf op uw nationale vergunning die u nu hebt of voor indiening van de aanvraag waarvoor de IND u uitnodigt.

Aanvraag definitief verblijfsdocument Brexit tijdens de overgangsperiode

In het schema hieronder ziet u de verschillende stappen in de aanvraag. De kalender is alleen beschikbaar in het Engels.

 Infographic aanvraagproces in stappen voor verblijf na Brexit
(Klik op afbeelding voor grotere weergave)

Wanneer u een uitnodigingsbrief van de IND kunt verwachten

In de overgangsperiode na Brexit gaat de IND zo'n 45.000 VK-onderdanen en hun familieleden per brief uitnodigen om een aanvraag voor een verblijfsdocument in te dienen. Dit geldt bij zowel een deal als een no deal. Deze uitnodigingen worden verspreid over de hele overgangsperiode verstuurd.

Als de IND is gestart met de verzending kunt u op de kalender hieronder zien welke uitnodigingsbrieven zijn gestuurd en welke verstuurd gaan worden. De kalender is alleen in het Engels beschikbaar. De informatie op de kalender zal regelmatig vernieuwd worden.

IND-kalender verzending uitnodigingsbrieven in overgangsperiode na Brexit
(Klik op afbeelding voor grotere weergave)

 • Hoe langer u in de Basisregistratie Personen (BRP) staat geregistreerd, hoe eerder u een uitnodiging krijgt. Bij re-registratie in de BRP bepaalt de nieuwste datum wanneer u een uitnodigingsbrief krijgt.
 • Bij familieleden in één gezin met verschillende registratiedata in de BRP bepaalt de oudste datum wanneer u een uitnodigingsbrief krijgt. De IND nodigt alle familieleden in een gezin tegelijk uit.
 • De IND verstuurt ongeveer 4000 uitnodigingsbrieven per maand. Hoe groter het aantal BRP-registraties in een jaar, hoe langer het duurt om uitnodigingen voor dat jaar te versturen.
 • U kunt na ontvangst van de uitnodigingsbrief in de overgangsperiode een online aanvraag indienen voor een (nieuw) verblijfsdocument.
 • Als meer bekend is over het uitnodigingsproces dan wordt u hierover op deze pagina geïnformeerd.

Tijdelijke verblijfsvergunning voor overgangsperiode bij een no-deal Brexit

Als VK-onderdaan of familielid van een VK-onderdaan in Nederland krijgt u bij een no-deal Brexit een tijdelijke verblijfsvergunning per brief van de IND. Hiervoor is nodig dat u in de BRP van uw gemeente staat geregistreerd. Met de tijdelijke verblijfsvergunning en uw geldige paspoort kunt u uw verblijfsrecht laten zien als dat nodig is. De tijdelijke verblijfsvergunning is geldig voor de nationale overgangsperiode van 15 maanden.   

Wanneer krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning?

Veel in de BasisregistratiePersonen (BRP) geregistreerde VK-onderdanen en hun familieleden met verblijfsrecht in Nederland hebben in maart 2019 al een tijdelijke verblijfsvergunning met een begeleidende brief gehad. De IND heeft deze verblijfsvergunning kort voor de oorspronkelijke Brexitdatum van 29 maart 2019 verstuurd. Zo heeft de IND veilig gesteld dat u bij een no-deal Brexit tijdig een verblijfsvergunning zou ontvangen.

Deze tijdelijke verblijfsvergunningen zijn geldig voor een nationale overgangsperiode van 15 maanden tot 1 juli 2020. Maar de Brexitdatum is nu uitgesteld tot 31 oktober 2019  (zie IND-nieuwsbericht). In geval van een no deal stuurt de IND weer tijdelijke verblijfsvergunningen per post aan geregistreerde VK-onderdanen en hun familieleden in Nederland. Hierdoor kunnen alle VK-onderdanen en hun familieleden in Nederland blijven wonen in de nationale overgangsperiode.

De tijdelijke verblijfsvergunningen worden bij een no deal in 2 stappen verstuurd per post:

 • Een paar dagen vóór Brexit
  De IND stuurt tijdelijke verblijfsvergunningen in de vorm van een brief aan geregistreerde VK-onderdanen die er in maart 2019 nog geen hebben gehad. Dit geldt ook als u na 29 maart 2019 in Nederland bent gaan wonen en in de BRP bent geregistreerd. Deze tijdelijke verblijfsvergunningen zijn geldig in de nationale overgangsperiode tot 1 februari 2021.
 • Na Brexit
  De IND stuurt nieuwe, tijdelijke verblijfsvergunningen per brief aan geregistreerde VK-onderdanen en hun familieleden die al een tijdelijke verblijfsvergunning hebben (gehad). Deze tijdelijke verblijfsvergunning is geldig in de nationale overgangsperiode van 15 maanden tot 1 februari 2021. U krijgt ook een nieuwe, tijdelijke verblijfsvergunning als u de vorige bent verloren of kwijtgeraakt. Zo is de IND er zeker van dat iedere VK-onderdaan of familielid van een VK-onderdaan een tijdelijke verblijfsvergunning heeft met dezelfde geldigheidsduur.

Als u de brief ook digitaal wilt ontvangen in de Berichtenbox op MijnOverheid.nl moet u zich hiervoor aanmelden. U hebt een DigiD nodig om in te loggen op MijnOverheid. De tijdelijke verblijfsvergunning blijft geldig tot het einde van de overgangsperiode. De IND informeert u over de laatste stand van zaken op deze website.

Hebt u de tijdelijke verblijfsvergunning van maart 2019 nu nodig?

U hebt de tijdelijke verblijfsvergunning van maart 2019 nu niet nodig omdat de Brexitdatum tot 31 oktober 2019 is uitgesteld.

Bij een no-deal Brexit hebt u een tijdelijke verblijfsvergunning nodig. Deze is geldig in de nationale overgangsperiode van 15 maanden. Bewaar het document dat u in maart 2019 hebt gekregen daarom goed tot u een nieuwe krijgt. U hoeft het oude document niet terug te sturen.

Waarvoor hebt u een tijdelijke verblijfsvergunning nodig?

 • Bij een no-deal Brexit moet u uw tijdelijke verblijfsvergunning in de nationale overgangsperiode tot 1 februari 2021 kunnen laten zien als daarom gevraagd wordt. U kunt deze tijdelijke vergunning alleen gebruiken in combinatie met een geldig paspoort. Uw familieleden zonder EU/EER of Zwitserse nationaliteit moeten daarnaast ook hun (verlopen) EU-verblijfsdocument kunnen laten zien.
 • Als u bij een no-deal Brexit arbeid in loondienst verricht, moet u een kopie van de tijdelijke verblijfsvergunning aan uw werkgever geven. Uw werkgever heeft deze kopie in combinatie met een kopie van uw paspoort nodig om aan te tonen dat u in Nederland mag werken.
 • Neem de tijdelijke verblijfsvergunning samen met uw paspoort mee als u gaat reizen. Hiermee laat u zien dat u verblijfsrecht hebt in Nederland.

Geen tijdelijke verblijfsvergunning gehad of verloren?

Zoals hierboven al staat, gaat de IND weer tijdelijke verblijfsvergunningen versturen als er mogelijk een no-deal Brexit komt. Dit gebeurt vanaf een paar dagen voor de Brexitdatum en geldt voor u en uw familieleden als u in de BRP staat geregistreerd. Door het uitstel van Brexit stuurt de IND op dit moment geen tijdelijke verblijfsvergunningen meer.

Het is mogelijk dat u in maart 2019 geen tijdelijke verblijfvergunning voor de overgangsperiode bij een no-deal Brexit gehad hebt. Of dat u er geen krijgt als er mogelijk een no-deal Brexit komt. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • Uw verblijfsrecht verandert niet omdat u al een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (permanente vergunning) hebt of omdat u ook de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland hebt; of
 • U staat niet correct geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bent u uw tijdelijke verblijfsvergunning verloren?

 • U hebt geen tijdelijke verblijfsvergunning nodig omdat er op dit moment uitstel van Brexit is. Als er mogelijk een no-deal Brexit aankomt, stuurt de IND nieuwe, tijdelijke verblijfsvergunningen aan geregistreerde VK-onderdanen en hun familieleden.
 • Hebt u zich vooraf aangemeld voor de ontvangst van digitale post van de IND in de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan hebt u de tijdelijke verblijfsvergunning ook digitaal ontvangen. U kunt deze downloaden en printen.

Tijdelijke verblijfsvergunning met begeleidende brief van maart 2019

Tot 29 maart 2019 heeft de IND het onderstaande verstuurd:

Tijdelijke verblijfsvergunning NL/EN
Begeleidende brief NL/EN

No-deal Brexit Q & A 

Kijk bij de No-deal Brexit Q&A voor meer informatie over uw verblijf bij een no-deal. Deze Q&A is alleen beschikbaar in het Engels.

Grensarbeiders

U bent grensarbeider als u buiten Nederland woont en in Nederland werkt. U reist minstens 1 keer per week tussen uw woonland en Nederland.

 • Deal
  • U bent grensarbeider vóór de Brexitdatum of in de overgangsperiode: in de overgangsperiode verandert er niets voor u. Ook na de overgangsperiode kunt u als grensarbeider blijven werken.
  • U wilt na de overgangsperiode als grensarbeider werken: of u mag starten als grensarbeider hangt af van de afspraken die de EU en het VK hierover na Brexit maken.
 • No-deal
  • U bent grensarbeider vóór de Brexitdatum: na Brexit mag u tot het einde van de nationale overgangsperiode blijven werken als grensarbeider. Dit mag alleen als u bij dezelfde werkgever blijft die u vóór Brexit had. Woont u in het VK dan moet u meteen na Brexit een gratis 'Verblijfsaantekening algemeen' bij een IND-loket aanvragen. Woont u in een EU-land dan vraagt u na de nationale overgangsperiode een 'Verblijfsaantekening algemeen' aan. Om een sticker 'Verblijfsaantekening algemeen' te krijgen, moet u altijd eerst een online afspraak maken. De verblijfssticker komt in uw paspoort en hebt u nodig bij een verblijf van meer dan 90 dagen, maar maximaal 180 dagen in Nederland. Zo voorkomt u dat u aan de grens wordt geweigerd. De verblijfssticker is 1 jaar geldig. Als u een verblijfssticker hebt, heeft uw werkgever tot het einde van de nationale overgangsperiode geen TWV nodig. Verandert u van werkgever dan kunt u alleen grensarbeider blijven als uw nieuwe werkgever een TWV voor u aanvraagt.
  • U wilt na de nationale overgangsperiode als grensarbeider gaan werken: nationale wetgeving over werken in Nederland geldt.

Voorwaarden 'Verblijfsaantekening algemeen' bij een no-deal Brexit  

 • U bent op datum Brexit werkzaam als grensarbeider in Nederland;
 • U wilt na Brexit als grensarbeider in Nederland blijven werken;
 • U hebt een geldig arbeidscontract waaruit blijkt dat u de werkzaamheden blijft doen;
 • U hebt uw hoofdverblijf in het VK en gaat gemiddeld één keer per week terug naar het VK;
 • U hebt een geldig paspoort.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een afspraak te maken voor een 'Verblijfsaantekening algemeen'.

Bestaande verblijfsmogelijkheden

U vindt meer informatie over bestaande verblijfsmogelijkheden in Nederland bij de verschillende verblijfsdoelen op deze website zoals EU, Familie, Werk en Nederlanderschap.

Wat u nu al kunt doen

 1. Registreer u in persoon in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont als u dat nog niet gedaan hebt. Zo kan de Nederlandse overheid u bereiken als dat nodig is.
 2. Vraag dan DigiD aan. Met DigiD kunt u bijvoorbeeld eenvoudig  een online aanvraag indienen bij de IND. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.
 3. Zorg er daarna voor dat u ook digitale post van de IND kunt ontvangen. De IND heeft bijvoorbeeld tijdelijke verblijfsvergunningen om de rechten van VK-onderdanen in Nederland te garanderen bij een no-deal Brexit, ook digitaal gestuurd. Meld u aan voor de ontvangst van digitale post van de IND door met uw DigiD in te loggen bij MijnOverheid.nl op https://mijn.overheid.nl/. Daar kunt u in uw Berichtenbox digitale post van overheidsorganisaties zoals de IND ontvangen. Ga naar Instellingen en vink bij Landelijke Organisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan.
 4. Open een Nederlandse bankrekening. Alleen hiermee kunt u het online betaalmiddel  iDEAL gebruiken. U hebt iDEAL nodig om te betalen voor een online aanvraag voor een verblijfsdocument.

Vragen?

Hebt u nog vragen over uw verblijfsrecht? Bel dan de Brexitlijn van de IND: 088 04 30410. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Op Rijksoverheid.nl vindt u ook Brexit-informatie over andere onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.