Voorlichting van de IND

​De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten.
Groepsvoorlichting kan gaan over aanvraagprocedures en beleid, maar ook over het werk van de IND in het algemeen, of de rol van de IND in de vluchtelingencrisis.
 
De voorlichters van de IND bezoeken regelmatig scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Daarnaast nemen de voorlichters deel aan professionaliseringsbijeenkomsten en symposia. En zij geven voorlichting aan de ketenpartners van de IND.
 
De IND zoekt actief naar podia om het werk van de IND onder de aandacht te brengen. Dit doet de IND vanuit de overtuiging dat het werk van de IND ertoe doet.
 
Een aanvraag voor groepsvoorlichting doet u bij voorkeur 8 weken van te voren. U gebruikt hiervoor het Aanvraagformulier Voorlichting. De IND beoordeelt elke aanvraag apart. Groepsvoorlichting en deelname aan een maatschappelijke bijeenkomst is gratis.