Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Informatie voor de pers

​Contact met de media over de IND verloopt via de persvoorlichters van de Directie Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

informatie voor de pers

Persvoorlichting

Ilona de Ruijter
T 06-53 25 26 14
E i.n.de.ruijter@minjenv.nl

Steffart Buijs
T 06-50 08 08 13
a.s.buijs@minjenv.nl 

Thema’s

Hier treft u de volgende onderwerpen op het gebied van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid aan:

Brexit

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Voor Britse burgers in Nederland is nu een overgangsperiode aangebroken. Tijdens de overgangsperiode na Brexit blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Meer informatie hierover vindt u op 'Voorbereid op Brexit'.

Kijkje achter de schermen bij de IND

In virtual reality kun je nu meekijken hoe IND-medewerkster Bo de asielaanvraag behandelt van de Iraakse asielzoeker Tariq. 

Wob-verzoeken

Afgehandelde Wob-verzoeken worden gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Cijfers, rapportages en publicaties

Van verschillende kanten bereiken ons regelmatig vragen over cijfers van de vreemdelingenketen. Deze gegevens vindt u onder Cijfers, rapportages en publicaties. Daar vindt u in diverse publicaties ook achtergrondinformatie over de IND en zijn werkwijze.