Informatie voor de pers

​Contact met de media verloopt via de persvoorlichter van de Directie Voorlichting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

informatie voor de pers

Persvoorlichting

Persvoorlichter is Lennart Wegewijs
T 06-256 57 164
E L.wegewijs@minvenj.nl 

Thema’s

Hier treft u de volgende onderwerpen op het gebied van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid aan:

Kijk achter de schermen bij de IND

In virtual reality kun je nu meekijken hoe IND-medewerkster Bo de asielaanvraag behandelt van de Iraakse asielzoeker Tariq. 

Wob verzoeken

Afgehandelde Wob verzoeken worden gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

IND update

Wilt u op de hoogte blijven van zaken die bij de IND spelen? Meldt u aan
voor de IND update.

De laatste IND update leest u hier:

IND update 2 maart 2018
IND update 7 november 2017
IND update 17 augustus 2017
IND update 3 mei 2017

Open data vreemdelingenketen beschikbaar

Veel media stellen regelmatig cijfervragen over de vreemdelingenketen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt op het Dataportaal van de Nederlandse overheid gegevens beschikbaar over:

  • Vertrek
  • Toelating asiel
  • Toelating voor werk
  • Studie
  • Gezin en opvang

Overige gegevens

Behalve bij de IND zijn ook elders gegevens over asiel en migratie te vinden:

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Rapporten
Statline

Eurostat
Gegevens over asielaanvragen, verleende verblijfsvergunningen, terugkeer en Dublin-zaken

Rijksoverheid
Kerncijfers asiel en migratie van het ministerie van Veiligheid en Justitie
Rapportage Vreemdelingenketen

Delen