Informatie voor de pers

​Contact met de media over de IND verloopt via de woordvoerders van de Directie Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

informatie voor de pers

Persvoorlichting

Charlotte Hees
T 06-50 15 71 03
c.j.hees@minjenv.nl

Elise Stumpel
T 06-50 15 70 20
e.stumpel@minjenv.nl

Anneloes Geerts
T 06-22 71 33 33
E a.l.e.geerts@minjenv.nl
Them
a’s

Hieronder treft u de volgende onderwerpen op het gebied van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid aan:

Brexit

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) met een overgangsperiode tot 31 december 2020. In deze periode bleven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Einde overgangsperiode Brexit'. De IND publiceert een maandelijkse rapportage over de voortgang van het beslissen op verblijfsaanvragen van Britten vanwege Brexit. 

Kijkje achter de schermen bij de IND

In virtual reality kun je nu meekijken hoe IND-medewerkster Bo de asielaanvraag behandelt van de Iraakse asielzoeker Tariq. 

Wob-verzoeken

Afgehandelde Wob-verzoeken worden gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Cijfers, rapportages en publicaties

Van verschillende kanten bereiken ons regelmatig vragen over cijfers van de vreemdelingenketen. Deze gegevens vindt u onder Cijfers, rapportages en publicaties. Daar vindt u in diverse publicaties ook achtergrondinformatie over de IND en zijn werkwijze.