Migratieradar

​De Migratieradar is een kwalitatief analyseproduct, brengt migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland in beeld en analyseert de ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie.

Hiermee voorziet de Migratieradar de organisaties in de vreemdelingenketen van een analyse die een basis kan vormen voor aanpassing van beleid en uitvoering. De Migratieradar wordt samengesteld in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Defensie.

Migratieradar eerste tertaal 2021

In het eerste tertaal van 2021 zijn 3.582 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal aanvragen is afgenomen in vergelijking tot het voorgaande tertaal (-1754, -33%) en afgenomen in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode (-1.155, -24%) . In figuur 1.1 is te zien dat de instroom sinds oktober vorig jaar daalde en in dit tertaal redelijk stabiel bleef, schommelend tussen de 800 en 1000 aanvragen per maand. De daling vanaf oktober vorig jaar heeft te maken met de strengere Corona maatregelen sinds die periode.

Migratieradar derde tertaal 2020

In het derde tertaal van 2020 zijn er 5.336 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Dit is een afname in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (-2.795, -34%), maar een toename in vergelijking met het tweede tertaal (+1.736, +48%). In figuur 1.1 wordt de instroom weergeven. Er is te zien dat de instroom sinds juni weer toenam en in het najaar stabiliseerde rond de 1.300 per maand. De schommelingen over het jaar hebben te maken met de wisselende Corona-maatregelen.

Migratieradar tweede tertaal 2020

In het tweede tertaal van 2020 zijn 3.612 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal aanvragen is afgenomen in vergelijking met zowel het voorgaande tertaal (-1.133, - 24%) en vorig jaar in dezelfde periode (-3.554, -50%). In figuur 1.1 is te zien dat de instroom vanaf maart 2020 sterk afneemt en vanaf juni weer toeneemt. Het is duidelijk dat het aantal eerste asielaanvragen in T2 nog onder het pre-corona niveau blijft.

Migratieradar eerste tertaal 2020

In het eerste tertaal werden in totaal 4.760 eerste asielaanvragen ingediend. Dat is minder dan het voorgaande tertaal (-3.371, -41%) en in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode (-2.476, -34%). Deze afname kan verklaard worden door de grensmaatregelen als gevolg van COVID-19. Mogelijke andere maatregelen die de afname kunnen verklaren zijn het niet laten plaatsvinden van asielgehoren en het plaatsen van asielzoekers in noodopvang in plaats van COA-opvang.