Migratieradar

​De Migratieradar is een kwalitatief analyseproduct, brengt migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland in beeld en analyseert de ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie.

Hiermee voorziet de Migratieradar de organisaties in de vreemdelingenketen van een analyse die een basis kan vormen voor aanpassing van beleid en uitvoering. De Migratieradar wordt samengesteld in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Defensie.

Migratieradar eerste tertaal 2019

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland is het eerste tertaal van 2019 licht gedaald (zie figuur 1). De meeste asielaanvragen werden gedaan door Syriërs en Nigerianen. Vanuit de landen geplaatst op de lijst veilige landen stroomden vooral Algerijnen en Marokkanen in. De grootste stijgers vergeleken met een jaar geleden in dezelfde periode zijn de Nigerianen, Noord-Macedoniërs en Serviërs. Aanvragen van Iraniërs, Turken en Syriërs zijn gedaald in vergelijking met een tertaal eerder.

Migratieradar derde tertaal 2018

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland is het derde tertaal van 2018 opnieuw gestegen. De meeste asielaanvragen werden gedaan door Iraniërs en Syriërs. Vanuit de landen geplaatst op de lijst veilige landen stroomden vooral Algerijnen en Marokkanen in. De grootste stijgers vergeleken met een jaar geleden in dezelfde periode zijn de Albanezen, Moldaviërs en Iraniërs. Aanvragen van Syriërs zijn gedaald in vergelijking met een tertaal eerder.

Migratieradar tweede tertaal 2018

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland in het tweede tertaal van 2018 is gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 2017 (+1.771, +35%) en in vergelijking met het eerste tertaal van 2018 (+1.365, +25%). De meeste asielaanvragen worden door Syriërs (17%) gedaan, gevolgd door Iraniërs, Eritreeërs, Turken en Algerijnen.

Migratieradar vierde kwartaal 2017

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland in het vierde kwartaal van 2017 is lager dan in dezelfde periode van het jaar ervoor (-24,8%). Ook ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 is het aantal eerste asielaanvragen in Nederland gedaald (-3,3%).