Migratieradar

​De Migratieradar is een kwalitatief analyseproduct, brengt migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland in beeld en analyseert de ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie.

Hiermee voorziet de Migratieradar de organisaties in de vreemdelingenketen van een analyse die een basis kan vormen voor aanpassing van beleid en uitvoering. De Migratieradar wordt samengesteld in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Defensie.

Migratieradar derde tertaal 2020

In het derde tertaal van 2020 zijn er 5.336 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Dit is een afname in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (-2.795, -34%), maar een toename in vergelijking met het tweede tertaal (+1.736, +48%). In figuur 1.1 wordt de instroom weergeven. Er is te zien dat de instroom sinds juni weer toenam en in het najaar stabiliseerde rond de 1.300 per maand. De schommelingen over het jaar hebben te maken met de wisselende Corona-maatregelen.

Migratieradar tweede tertaal 2020

In het tweede tertaal van 2020 zijn 3.612 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal aanvragen is afgenomen in vergelijking met zowel het voorgaande tertaal (-1.133, - 24%) en vorig jaar in dezelfde periode (-3.554, -50%). In figuur 1.1 is te zien dat de instroom vanaf maart 2020 sterk afneemt en vanaf juni weer toeneemt. Het is duidelijk dat het aantal eerste asielaanvragen in T2 nog onder het pre-corona niveau blijft.

Migratieradar eerste tertaal 2020

In het eerste tertaal werden in totaal 4.760 eerste asielaanvragen ingediend. Dat is minder dan het voorgaande tertaal (-3.371, -41%) en in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode (-2.476, -34%). Deze afname kan verklaard worden door de grensmaatregelen als gevolg van COVID-19. Mogelijke andere maatregelen die de afname kunnen verklaren zijn het niet laten plaatsvinden van asielgehoren en het plaatsen van asielzoekers in noodopvang in plaats van COA-opvang.

Migratieradar derde tertaal 2019

In het derde tertaal van 2019 zijn 8.131 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal aanvragen is daarmee vergelijkbaar met vorig jaar in dezelfde periode (+46, +0,6%) en gestegen in vergelijking met voorgaand tertaal (+965, +13%). In Figuur 1.1 is te zien dat de instroom vanaf september licht toeneemt, maar in december weer daalt, naar het niveau van het begin van het tertaal.

Migratieradar tweede tertaal 2019

In het tweede tertaal van 2019 zijn ongeveer 7.200 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal aanvragen is vergelijkbaar met het voorgaande tertaal, maar licht gestegen in vergelijking met een jaar geleden in dezelfde periode. De instroom lijkt vanaf november 2018 te stabiliseren met enkele fluctuaties door de maanden heen. In figuur 1.1 is een visueel overzicht te zien van de landen van herkomst van asielaanvragers in Nederland. De top 5 nationaliteiten die een asielaanvraag deden in Nederland waren Syrische, Nigeriaanse, Iraanse, Turkse en Marokkaanse (zie figuur 1.2).

Migratieradar eerste tertaal 2019

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland is het eerste tertaal van 2019 licht gedaald (zie figuur 1). De meeste asielaanvragen werden gedaan door Syriërs en Nigerianen. Vanuit de landen geplaatst op de lijst veilige landen stroomden vooral Algerijnen en Marokkanen in. De grootste stijgers vergeleken met een jaar geleden in dezelfde periode zijn de Nigerianen, Noord-Macedoniërs en Serviërs. Aanvragen van Iraniërs, Turken en Syriërs zijn gedaald in vergelijking met een tertaal eerder.

Migratieradar derde tertaal 2018

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland is het derde tertaal van 2018 opnieuw gestegen. De meeste asielaanvragen werden gedaan door Iraniërs en Syriërs. Vanuit de landen geplaatst op de lijst veilige landen stroomden vooral Algerijnen en Marokkanen in. De grootste stijgers vergeleken met een jaar geleden in dezelfde periode zijn de Albanezen, Moldaviërs en Iraniërs. Aanvragen van Syriërs zijn gedaald in vergelijking met een tertaal eerder.

Migratieradar tweede tertaal 2018

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland in het tweede tertaal van 2018 is gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 2017 (+1.771, +35%) en in vergelijking met het eerste tertaal van 2018 (+1.365, +25%). De meeste asielaanvragen worden door Syriërs (17%) gedaan, gevolgd door Iraniërs, Eritreeërs, Turken en Algerijnen.

Migratieradar vierde kwartaal 2017

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in Nederland in het vierde kwartaal van 2017 is lager dan in dezelfde periode van het jaar ervoor (-24,8%). Ook ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 is het aantal eerste asielaanvragen in Nederland gedaald (-3,3%).