IND-loketten en locaties

De IND heeft verschillende locaties in Nederland. Op deze pagina leest u welke locaties dat zijn.

Aanmeldcentra

Bij aanmeldcentra melden asielzoekers zich voor een asielaanvraag.

Alles uitklappen Alles inklappen

Expatcentra

De expatcentra helpen kennismigranten bij hun komst naar, en verblijf in Nederland. Bij de expatcentra kunt u bijvoorbeeld een verblijfsaantekening sticker krijgen, biometrie laten afnemen en een verblijfsdocument ophalen. Dit kan alleen op afspraak. Elk expatcentrum bepaalt zelf of en hoeveel u (extra) moet betalen voor de dienstverlening.  

Wilt u niet betalen voor deze diensten? Kies dan op het formulier van uw verblijfsaanvraag voor een IND-loket om uw verblijfsvergunning op te halen. De IND biedt deze diensten gratis aan.
Alles uitklappen Alles inklappen

IND-loketten

Bij de loketten kunt u bijvoorbeeld een aanvraag indienen, een verblijfsaantekening sticker krijgen, een verblijfsdocument ophalen of biometrie laten afnemen. Voordat u de loketten bezoekt, moet u eerst online een afspraak maken. Alle IND-loketten zijn goed toegankelijk voor personen in een rolstoel.

Alles uitklappen Alles inklappen

Kantoren

De kantoren kunt u alleen bezoeken als u een afspraak hebt met een IND-medewerker.

Alles uitklappen Alles inklappen