Geluidsopnamen door de klant

​U mag een geluidsopname maken van uw gesprek met een IND-medewerker, maar alleen voor uw eigen gebruik. Er zijn een aantal spelregels voor het maken van geluidsopnames.

Het gaat om geluidsopnames gemaakt tijdens:

  • een persoonlijk contact (face-to-face );
  • een gesprek via de telefoon;
  • een gesprek via beeldbellen, bijvoorbeeld via Zoom, Webex, Skype, etc.

Beeldopnamen zijn nooit toegestaan.

Indienen verzoek om geluidsopname te maken

  • Asielgehoor: u neemt contact op met de planning van het AC waar het gehoor plaatsvindt. Contactgegevens staan vermeld in de uitnodigingsbrief die u heeft ontvangen.
  • Gesprek ambtelijke commissie in bezwaarzaken: u vertelt dit aan de voorzitter voordat de zitting van de ambtelijke commissie begint.
  • Gesprek aan een IND loket: u vertelt dit voor het gesprek begint aan de loketmedewerker.
  • Telefoongesprek of beeldbelgesprek: u zegt voordat u het gesprek start, dat u van plan bent het gesprek op te nemen.

De IND heeft het recht om op hetzelfde moment een geluidsopname van het gesprek te maken, als wij dat willen.

Toelichting en klacht bij geen toestemming

Krijgt u geen toestemming voor het maken van een geluidsopname? Dan kunt u de medewerker om uitleg vragen. Bent u het niet eens met de toelichting? Dan kunt u een klacht indienen bij de IND.