Geluidsopnamen maken van gesprek met IND

Laatste update: 11 oktober 2022

U mag een geluidsopname maken van uw gesprek met een IND-medewerker. Dat mag  alleen voor uw eigen gebruik. Lees bij welke gesprekken u geluidsopnamen kunt maken, wat de spelregels zijn en hoe u toestemming vraagt.

Spelregels geluidsopnamen

  1. U zegt voor het gesprek dat u een geluidsopname wilt maken.
  2. De IND staat het maken van geluidsopnamen toe, behalve als er belangrijke redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de IND een een andere mogelijkheid aan.
  3. U geeft een kopie van de geluidsopname aan de IND als wij dat wensen.
  4. U en de IND knippen of plakken niet in de geluidsopname.  
  5. U en de IND maken de geluidsopname niet openbaar. Geef de geluidsopname ook niet aan derde personen.

Verzoek om geluidsopnamen

Lees hoe u bij de volgende gesprekken kunt vragen of u een geluidsopname mag maken.

Alles uitklappen Alles inklappen

De IND heeft het recht om op hetzelfde moment ook een geluidsopname van het gesprek te maken.

Geen toestemming voor geluidsopnamen

Krijgt u geen toestemming om een geluidsopname te maken? Dan kunt u de medewerker om uitleg vragen. Bent u het niet eens met de uitleg? Dan kunt u een klacht indienen bij de IND.

Beeldopnamen niet toegestaan

Het is nooit toegestaan om beeldopnamen te maken van gesprekken met een IND-medewerker.