Fraude of misbruik melden

U wilt fraude of misbruik melden. Of u wilt andere vertrouwelijke informatie aan ons doorgeven. Lees hoe u de melding kunt doen en in welke situaties.

Fraudeformulier

U kunt een melding doen met het online fraudeformulier. Dit kan anoniem als u de melding niet namens een instantie doet.

Doe uw melding

Meesturen bijlagen

U kunt meerdere bijlagen uploaden en meesturen met uw melding. De bijlagen moeten bestanden zijn met type pdf of jpg. 

Melding opsturen per post

Kunt u geen melding doen met het online fraudeformulier? Stuur uw melding dan per post naar het volgende adres: 

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. Handhavingsinformatieknooppunt (HIK)
Postbus 17
9560 AA Ter Apel

Toevoegen aanvullende informatie

Hebt u een melding gemaakt? En wilt u nog aanvullende informatie toevoegen aan deze melding? Gebruik dan het fraudeformulier.  Kies bij ‘Onderwerp’ voor ‘Aanvullende informatie voor een eerdere melding’. U hebt hierbij het referentienummer van uw eerdere melding nodig.

Wanneer melding doen bij IND

In de volgende situaties meldt u fraude, misbruik of vertrouwelijke informatie bij de IND:

 • U wilt een melding doen over een persoon die in Nederland is.
 • U wilt een melding doen over een persoon die nog naar Nederland moet komen.
 • U wilt een melding doen over een bedrijf in Nederland.
 • U wilt een melding doen over een erkend referent in Nederland.

Is de persoon of het bedrijf in een ander land? Neem dan contact op met de overheid van dat land.

Voorbeelden van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit

In de volgende voorbeelden spreken we van fraude, misbruik of migratiecriminaliteit:

 • Het hebben van een schijnhuwelijk of schijnrelatie om een verblijfsvergunning te krijgen.
 • Het gebruik van valse documenten of vervalste documenten. Bijvoorbeeld een vals paspoort.
 • Fraude met financiële middelen. Bijvoorbeeld het hebben van een arbeidsovereenkomst die niet echt is. Of misbruik met het Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Arbeidsuitbuiting, mensenhandel of mensensmokkel.

Wanneer melding doen bij andere organisaties

Soms moet u de melding niet bij de IND doen. In de volgende situaties moet u een melding doen bij een andere organisatie:

Behandeling van uw melding

De IND beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Is uw melding duidelijk genoeg? En is er reden voor een onderzoek? Dan start de IND een onderzoek. 

Uitkomst onderzoek

Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van misbruik of fraude? Dan kan de IND maatregelen nemen. Zoals het intrekken van de verblijfsvergunning. Of het afwijzen van de aanvraag. Stelt de IND een strafbaar feit vast, zoals fraude of valsheid in geschrifte? Dan doet de IND aangifte bij de politie.

IND deelt geen informatie

U krijgt geen informatie over de gevolgen van uw melding. De IND mag informatie over persoonlijke zaken alleen geven aan de persoon over wie de zaak gaat. Of aan een gemachtigde. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een wet die privacy regelt in Nederland.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus