Verzoek om stukken of gegevens uit uw IND-dossier

Laatste update: 18 december 2023

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens.

Online verzoek om stukken of persoonsgegevens

U kunt stukken of persoonsgegevens uit uw IND-dossier online opvragen.

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

Stukken van voor 2005

U kunt stukken van voor 2005 niet opvragen bij de IND. Wilt u deze stukken inzien? Gebruik dan de zoekhulp IND Vreemdelingendossiers van 1945-2005 van het Nationaal Archief

Verzoek per brief

Een online verzoek is makkelijker en sneller dan een verzoek per post. Wilt u toch een schriftelijk verzoek doen om stukken of persoonsgegevens? Stuur ons dan een brief.

Alles uitklappen Alles inklappen
  • Noodzakelijke informatie in brief

    open minus
  • Postadres verzoek om stukken uit uw IND-dossier

    open minus
  • Postadres verzoek om persoonsgegevens (AVG-verzoek)

    open minus