Verzoek om stukken of gegevens uit uw IND-dossier

Laatste update: 14 november 2022

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens.

Online verzoek om stukken of persoonsgegevens

U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

Schriftelijk verzoek om stukken of persoonsgegevens

U kunt ook een brief sturen met daarin het verzoek om stukken of persoonsgegevens. In de brief moet de volgende informatie staan:

  • Bij een verzoek om stukken: een omschrijving van de stukken die u wilt ontvangen. 
  • Bij een verzoek om persoonsgegevens (AVG-verzoek): een omschrijving van de persoonsgegevens die u wilt ontvangen, aanpassen, of verwijderen. Of een omschrijving van de persoonsgegevens waartegen u bezwaar wilt maken.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en handtekening.
  • Een kopie van de voor- en achterkant van uw geldige identiteitskaart of Nederlandse verblijfsvergunning. Of een kopie van de pagina's met identiteitsgegevens van uw geldige paspoort. U mag uw pasfoto en uw Burgerservicenummer (BSN) of persoonsnummer onzichtbaar maken. Lees op de website van Rijksoverheid hoe u een veilige kopie maakt van uw identiteitsbewijs
  • Ook iemand anders kan het verzoek voor u doen. U moet deze persoon wel machtigen. Een advocaat heeft geen machtiging nodig. Behalve als deze advocaat niet betrokken is bij uw openstaande procedure bij de IND. Ook de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen machtiging nodig. Stuur met het verzoek een kopie van het paspoort van de gemachtigde mee. En een ondertekende
  • Voor zover van toepassing: een kopie van de overlijdensakte van de persoon van wie de stukken of gegevens zijn.
Alles uitklappen Alles inklappen

Stukken van voor 1986

U kunt stukken van voor 1986 niet opvragen bij de IND. Deze stukken kunt u opvragen bij het Nationaal Archief via info@nationaalarchief.nl.